ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Začíná rekonstrukce silnice v Újezdě

03.05.2017 12:40

Újezd - Zhotovitelská firma zahajuje na začátku května stavební práce na silnici III/4942 v Újezdě ve zlínském okrese. Rekonstruováno bude 209 metrů silnice. Náklady dosáhnou podle smlouvy o dílo částky přibližně 3,5 milionu korun.

Popis prací

Silnice III/4942 v Újezdě / foto: Google

Předmětem díla je stavební úprava silnice III/4942 v intravilánu obce Újezd v délce 209 metrů. Stavební úprava spočívá v provedení šířkového sjednocení zpevněného povrchu vozovky na 7 metrů s rozšířením v oblouku až na 7,5 metru. V rámci stavby bude provedena obnova živičných vrstev vozovky. Odvodnění vozovky bude zajištěno dešťovými vpusťmi připojenými do nové jednotné kanalizace. Nová jednotná kanalizace v délce 161 metrů bude mít 4 revizní šachty a bude připojena na stávající kanalizaci.

V souběhu se stavbou ŘSZK bude probíhat realizace stavebních objektů, jejichž investorem je obec Újezd. Jde o zajištění stability levostranného svahu pomocí zárubní zdi, úpravy sjezdů a zpevněných ploch a o nezbytné přeložky inženýrských sítí.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, s. r. o., Veselí nad Moravou. Smluvní cena za tuto zakázku činí 3,519 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude financována v celém rozsahu Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce budou zahájeny 2. května a ukončeny do konce srpna 2017.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky předmětné silnice, doprava bude řízena světelným signalizačním zařízením tak, aby zůstala minimální šířka pro průjezd 2,75 metru.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 772, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS