ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Uzavřeny rámcové dohody na plošné obnovy povrchů vozovek

26.05.2017 14:07

Zlínský kraj - Rámcové dohody na realizaci plošných obnov vozovek v období následujících 24 měsíců podepsalo na základě výsledku výběrového řízení Ředitelství silnic Zlínského kraje se sedmi dodavateli. Tito dodavatelé uskuteční pro ŘSZK zakázky v celkovém objemu do 155 milionů korun (vč. DPH).

Pro dodávky silničářských prací byli vybráni pro každý okres dva dodavatelé, kteří nabídli nejvýhodnější cenu. „Podobnou rámcovou dohodu jsme uplatňovali i v posledních třech letech. Znamená to pro nás, že nemusíme soutěžit každou jednotlivou opravu povrchu vozovky, ale po dobu platnosti rámcové dohody a do vyčerpání jejího finančního objemu 155 milionů korun už můžeme zakázky na území každého ze čtyř okresů přímo zadávat těmto vybraným dodavatelům. Jejich povinností vyplývající z dohody je realizace každé zakázky nejpozději do 75 dnů od převzetí naší výzvy," vysvětlil ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý. Uvedená rámcová dohoda bude využita v převážné míře na plošné obnovy povrchů vozovek spolufinancované ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Otevřené výběrové řízení na účast v této rámcové dohodě mělo 12 účastníků. Zvítězily v něm následující firmy:

  • PORR, a. s., Praha, závod Tlumačov; Skanska, a. s., Praha, divize Morava - pro okres Kroměříž,
  • Skanska, a. s., Praha, divize Morava; STRABAG a. s., odštěpný závod Morava, oblast Východ - pro okres Uherské Hradiště,
  • ALPINE Bau CZ, a. s., Valašské Meziříčí; COLAS CZ, a. s., Praha, oblast Východ - pro okres Vsetín,
  • EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod Zlín; SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA - pro okres Zlín.

„Všechno to jsou firmy, se kterými už máme zkušenosti. Jsem přesvědčen, že pro ně nebude problém zajistit všechny práce na obnovách povrchů vozovek, jak jim je budeme postupně zadávat," dodal ředitel ŘSZK.

Přehled 31 silničních úseků, na kterých se plánují plošné obnovy povrchů vozovek s finanční spoluúčastí SFDI, byl zveřejněn v samostatné tiskové zprávě ŘSZK z 24. 4. 2017. Uvedené práce na silnicích se rozběhnou během června 2017 a budou probíhat většinou jen za částečných krátkodobých uzavírek.

 


Počet přístupů: 813, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS