ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Sušice: přibude 394 metrů kvalitní silnice

15.06.2017 15:24

Sušice - Téměř 400 metrů rekonstruované silnice III. třídy přibude v tomto roce v Sušici na Uherskohradišťsku. Stavba za 6,6 milionu korun bude financována prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského kraje. Dokončena bude letos na podzim.

Popis prací

Silnice III/42822 před rekonstrukcí / foto: ŘSZKPředmětem díla je stavební úprava části silnice III/42822 v obci Sušice v celkové délce 394 metrů. V tomto úseku bude provedena rekonstrukce vozovky silnice včetně výměny podloží v tloušťce 400 milimetrů. Šířka vozovky včetně dvouřádku z drobné kostky bude mezi obrubami 6 metrů, v obloucích rozšířena až na 6,8 metru, kryt vozovky bude z asfaltobetonu. Součásti stavby jsou zastávkové pruhy osobní linkové dopravy a dopravní ostrůvek u zastávkového pruhu. Odvodnění vozovky bude zajištěno dešťovými vpusťmi připojenými do kanalizace.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma SVS - CORRECT, spol. s r. o., Bílovice. Smluvní cena za tuto zakázku činí 6,564 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude financována plně z prostředků Zlínského kraje. Stavební práce budou zahájeny v druhé polovině června a ukončeny do konce října 2017.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce budou probíhat za částečného omezení dopravy s provozem po polovinách šířky vozovky, kdy bude doprava řízena světelným signalizačním zařízením. Při dokončování stavby se počítá i s krátkodobou úplnou uzavírkou.

 

 


Počet přístupů: 880, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS