ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

V Nivnici zmizí další úsek dlážděného povrchu vozovky

26.06.2017 09:46

Nivnice - Dlážděná silnice v průtahu Nivnice bude letos opatřena běžným živičným povrchem. S využitím dotace Státního fondu dopravní infrastruktury zde bude rekonstruováno 813 metrů komunikace. Náklady dosáhnout téměř 10 milionů korun.

Popis prací

Silnice III/4981 v Nivnici před rekonstrukcí / foto: Google.czPředmětem díla je stavební úprava silnice III/4981 v obci Nivnice. Stavební úprava spočívá v obnově konstrukčních vrstev a náhradě povrchu z žulových kostek novým povrchem z asfaltového betonu. Celková délka rekonstruovaného úseku silnice je 813 metrů. V průtahu obce Nivnice je navržena vozovka o šířce 6,50 metru mezi obrubníky. Bude provedeno kompletní odstranění stávající dlážděné vozovky a bude vybudována nová živičná konstrukce vozovky. Současně budou vybudovány čtyři nové zastávkové pruhy linkové osobní dopravy s dlážděným povrchem vozovky. Součástí zakázky je kompletní obnova odvodnění vozovky a trvalého dopravního značení.

„Pro motoristy i pro obyvatele obce, kteří bydlí v blízkosti silnice, je živičný povrch vozovky určitě příjemnější. Při průjezdu vozidel je vozovka méně hlučná a rovněž brzdná dráha automobilů je na živici kratší než na kostce," poznamenal ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý. Ze všech silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji (1 765 km) zůstává v současnosti povrch z dlažebních kostek už jen asi na 11 kilometrech.
Souběžně se stavbou ŘSZK bude obec Nivnice provádět pokládku veškerých obrub, stavební úpravy sjezdů k nemovitostem, připojení místních komunikací, předláždění stávajících chodníků.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma STRABAG, a. s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí 9,836 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Stavební práce byly zahájeny v druhé polovině června a ukončeny budou do konce listopadu 2017.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce probíhají za částečného omezení dopravy s provozem po polovinách šířky vozovky, kdy je doprava řízena světelným signalizačním zařízením. Závěrečná pokládka obrusné vrstvy bude realizována za úplné uzavírky.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 717, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS