ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Hluk: rekonstrukce Boršické ulice

27.06.2017 08:11

Hluk - Na bezmála 700 metrů rekonstruované silnice se mohou těšit obyvatelé Hluku. Ředitelství silnic Zlínského kraje zde má připravenu investiční stavbu v Boršické ulici v hodnotě 14,4 milionu korun. Stavební práce spojené s úplnou uzavírkou začnou v první polovině července.

Popis prací

Silnice III/4956 před rekonstrukcí / foto: Google EarthPředmětem díla je rekonstrukce silnice III/4956 v Hluku, ulice Boršická, včetně rekonstrukce stávajícího mostu ev. č. 4956-1 přes potok Okluky v průjezdním úseku města.

Rekonstrukce silnice spočívá v odstranění dlážděné vozovky, sanaci neúnosné zemní pláně a vybudování nové živičné konstrukce vozovky. Celková délka stavby je 692 metrů. Šířka mezi betonovými obrubami je navržena na 6,5 metru s normovým rozšířením ve směrových obloucích. Odvodnění komunikace je řešeno pomocí podélných a příčných sklonů povrchu komunikace do odvodňovacích dvojřádků z žulové kostky podél obrub, zaústěných do dešťových vpustí, které budou připojeny do nově vybudované jednotné kanalizace. Dále bude obnoveno dopravní značení.

Rekonstrukce mostu spočívá v odstranění mostního svršku, tj. vozovky, říms, zábradlí, chodníku, včetně izolace a zhotovení nové izolace, vybudování nového mostního svršku a realizace některých dalších stavebních úprav.

Po odstranění stávající konstrukce vozovky musí zhotovitel umožnit vstup do silničního tělesa pracovníkům zhotovitele společnosti SVAK, a. s., Uherské Hradiště, která provede ještě před zahájením stavby nové konstrukce vozovky stavební úpravy vodovodních přípojek.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o. Smluvní cena za tuto zakázku činí 14,383 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude financována plně z prostředků Zlínského kraje. Stavební práce budou zahájeny začátkem července a ukončeny do 6. prosince 2017.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavba bude probíhat za úplné uzavírky s vyznačenou objízdnou trasou přes Dolní Němčí, Slavkov, Boršice u Blatnice. Realizace stavby bude probíhat ve 3 etapách, a to vždy za úplné uzavírky předmětného úseku stavby tak, aby byla zajištěna dostupnost motorovými vozidly místních obyvatel a vozidel integrovaného záchranného systému po místních komunikacích po celou dobu výstavby jednotlivých úseků stavby.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 727, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS