ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Nová okružní křižovatka se postaví v Uherském Brodě

28.06.2017 14:14

Uherský Brod - Nová okružní křižovatka na krajské silniční síti vznikne v Uherském Brodě. Ředitelství silnic Zlínského kraje ji vybuduje v prostoru náměstí Svobody, kudy prochází silnice vedoucí do města od Prakšic. Jde o společnou investici s Městem Uherský Brod, stavba z prostředků Zlínského kraje přijde na 5,1 milionu korun.

Popis prací

Místo budoucí výstavby okružní křižovatky v Uh. BroděPředmětem díla je přestavba stávající křižovatky na náměstí Svobody v Uherském Brodě na malou čtyřramennou okružní křižovatku. Stavbu tvoří vozovka mezi betonovými obrubami vč. jejího odvodnění uličními vpusťmi a jejich připojení do stávající kanalizace, prstenec a středový ostrov okružní křižovatky vč. zvýšených obrub. Součástí stavby je stavební úprava připojovacích větví okružní křižovatky silnice III/49714 mezi obrubami včetně jejich odvodnění a kompletních dopravních ostrůvků. Součástí díla je vodorovné a svislé dopravní znační silnice III/49714.

Vnější průměr okružní křižovatky bude 33,5 metru, šířka vjezdových a výjezdových jízdních pruhů 5,5 metru, šířka okružního jízdního pásu 6,0 metru.

Souběžně se stavbou bude probíhat realizace stavebních objektů města Uherský Brod, které jsou nedílnou součástí celkové přestavby stávající křižovatky. Jde o stavební úpravu připojovacích větví místních komunikací na okružní křižovatku, chodníků, přeložku veřejného osvětlení, přeložky sítí a terénní úpravy.

Zhotovitel, cena, termín

Zákres do mapyZhotovitelem stavby je firma PORR, a. s., Praha. Smluvní cena za celou stavbu činí 10,967 milionu korun (vč. DPH), z toho část ŘSZK je ve výši 5,104 milionu korun (vč. DPH). Tato částka bude financována plně z prostředků Zlínského kraje. Stavební práce budou zahájeny 4. července 2017 a ukončeny nejpozději 30. listopadu 2017.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce budou probíhat zpočátku za úplné uzavírky místní komunikace bez omezení provozu na silnici III/49714, od 2. do 31. října 2017 je plánována úplná uzavírka silnice III/49714 s objízdnou trasou po místních komunikacích.

 

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 731, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS