ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Silničáři pracují na rekonstrukci průtahu v Roštění

29.06.2017 08:07

Roštění - Stavební práce začaly na silničním průtahu v obci Roštění na Kroměřížsku. Rekonstrukcí zde projde 355 metrů komunikace. Zlínský kraj zde zaplatí za zlepšení stavu průjezdní silnice přes čtyři miliony korun.

Popis prací

Průtah v Roštění - původní stav / foto: PavExPředmětem díla je rekonstrukce silnice III/4906 v celkové délce 355 metrů. Začátek rekonstruovaného úseku silnice se nachází na okraji obce ve směru od Rymic, konec úpravy silnice je v místě rozšíření před křižovatkou se silnicí III/4905.

Rekonstrukce bude provedena odstraněním stávajících konstrukčních vrstev, sanací neúnosné pláně a položením nových konstrukčních vrstev vozovky. Šířka vozovky mezi obrubami bude 6,5 metru s rozšířením na 7 metrů v prostoru dvou směrových oblouků. Vozovka bude vedena mezi zvýšenými betonovými obrubami s přídlažbou z betonového vodícího pásku, tvořícího odvodňovací proužek. Odvodnění vozovky bude zajištěno pomocí podélného a příčného sklonu a sestavou nových prefabrikovaných dešťových vpustí, které budou připojeny do nové dešťové kanalizace obce.

Souběžně se stavbou bude obec Roštění provádět stavební úpravy sjezdů k nemovitostem, připojení místních komunikací, předláždění stávajících chodníků vč. výstavby veškerých betonových obrub, dále bude realizovat výstavbu nové dešťové kanalizace částečně umístěné v silnici.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Smluvní cena za tuto zakázku činí 4,171 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude financována plně z prostředků Zlínského kraje. Stavební práce byly zahájeny v polovině června 2017 a budou ukončeny do konce října 2017.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce budou probíhat zpočátku za částečného omezení dopravy s provozem po polovinách šířky vozovky, kdy bude doprava řízena světelným signalizačním zařízením. Od 10. července do konce září je zde plánována úplná uzavírka s objízdnou trasou přes Kostelec u Holešova a Rymice.

 

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 774, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS