ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Silnice do Zděchova je bezpečnější, před potokem ji chrání opěrná zeď

30.06.2017 08:40

Huslenky, Zděchov - Po bezpečnější silnici a bez dopravních omezení již mohou motoristé projíždět v úseku mezi Huslenkami a Zděchovem na Vsetínsku. Stavební akce v hodnotě bezmála 16 milionů korun, která byla zahájena v létě 2016, byla nyní úspěšně dokončena.

Rekonstruovaný úsek na silnici III/4874 / foto: P. ZedkováStavební práce a částečná uzavírka na silnici III/4874 z Huslenek do Zděchova koncem června skončily. V místě, kde se silnice dotýkala vodního toku a byla jím v minulosti podemílána, je již náležitě zabezpečena.

Předmětem díla byla stavba opěrné zdi, stavební úprava přilehlé silnice a toku Zděchovka. Byla zde vybudována železobetonová opěrná zeď o délce 80 metrů hlubině založená na mikropilotách. Na ní byla vytvořena železobetonová monolitická římsa, do které je ukotveno zábradelní svodidlo. Líc zdi má kotvený kamenný obklad. Koryto toku Zděchovka bylo v délce 120 metrů upraveno a posunuto tak, aby byla zachována jeho čtyřmetrová šířka. V místě přeložení toku bylo koryto nově upraveno, břehy jsou zatravněny. Náběhové klíny přeložky toku na začátku a na konci opěrné zdi byly opatřeny kamennou dlažbou do betonu. Silnice v délce 158 metrů byla stavebně upravena včetně konstrukčních vrstev. Odvodnění vozovky bylo zajištěno příčným spádem částečně do dlážděného příkopu a vybudovaných dvou propustů a částečně k opěrné zdi a dále do přilehlého toku.

Zhotovitelem stavby byla firma Správa a údržba silnic Valašska, s. r. o., Valašské Meziříčí. Konečná cena za tuto zakázku činí 15,988 milionu korun (vč. DPH). Stavba byla financována v celém rozsahu Zlínským krajem prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského kraje.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 755, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS