ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Opravená silnice u Nivnice pomůže i při jízdách na Slovensko

11.07.2017 15:46

Uherský Brod, Nivnice - Silničáři mohou ohlásit dokončení další významné investiční silniční stavby ve Zlínském kraji. Začátkem července byla dokončena rekonstrukce silnice II/490 v tříkilometrovém úseku mezi Uherským Brodem a Nivnicí. Stála více než 22 milionů korun.

Rekonstruovaný úsek silnice II/490 mezi Uh. Brodem a Nivnicí / foto: S. Brázdil

Předmětem díla byla rekonstrukce části silnice II/490 v extravilánu v katastru Uherského Brodu a v katastru Nivnice od konce města Uherský Brod po začátek obce Nivnice. Celková délka rekonstruovaného úseku je 3 096 metrů. Stavební práce začaly první etapou již v roce 2016, kdy byl rekonstruován úsek o délce jednoho kilometru.

Na silnici II/490 byly odfrézovány původní krytové vrstvy, došlo k lokálnímu vyspravení poruch a k položení nové ložné a obrusné živičné vrstvy. Šířka vozovky byla sjednocena na 7 metrů. Byla provedena také nezbytná stavební úprava připojení účelových komunikací a sjezdů k nemovitostem. Součástí zakázky byla rovněž rekonstrukce propustků v trase a stavební úpravy místních a účelových komunikací a sjezdů v extravilánu. V celém úseku bylo obnoveno svislé i vodorovné dopravní značení a nově bylo řešeno také odvodnění komunikace.

Zhotovitelem stavby byla firma M - SILNICE, a. s., Pardubice. Konečná cena za tuto zakázku činí 22,372 milionu korun (vč. DPH), což je přibližně o dva miliony korun méně, než jaká byla cena ze smlouvy o dílo. „Důvodem byl vyhovující stav podloží silnice, takže nebylo nutné provádět v části stavby původně plánované sanace podloží," vysvětlil technický dozor Ředitelství silnic Zlínského kraje Stanislav Brázdil. Stavba byla financována v celém rozsahu z prostředků Zlínského kraje. Stavební práce byly zahájeny na podzim 2016.

„Rekonstrukce silnice z Uherského Brodu do Nivnice je přínosem nejen pro místní motoristy, ale často ji využívají k průjezdu i řidiči ze Zlínska, kteří směřují na silnici I/54 a na hraniční přechod Strání - Moravské Lieskové," uvedl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

23. 09. 2016 - Bude se rekonstruovat silnice z Uherského Brodu do Nivnice

 


Počet přístupů: 763, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS