ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Začíná rekonstrukce průtahu v Karolince

21.07.2017 14:19

Karolinka - Částečná uzavírka se světelnou signalizací platí od pondělí 17. července na silnici v Karolince. Ředitelství silnic Zlínského kraje zde prostřednictvím vybraného zhotovitele zahájilo rekonstrukci průjezdního úseku v délce 1,1 kilometru. Stavba v hodnotě 9,4 milionu korun bude spolufinancována Státním fondem dopravní infrastruktury.

Popis prací

Silnice II/487 v Karolince / foto: P. ZedkováPředmětem díla je rekonstrukce silnice II/487 v průjezdním úseku městem Karolinka v délce 1 131 metrů. Rekonstrukce spočívá ve sjednocení šířky vozovky na 7,0 metru mezi betonovými obrubami. Stavební práce budou spočívat v odfrézování stávajícího krytu vozovky v tloušťce maximálně 120 milimetrů v požadovaném spádu podle podélného profilu komunikace. Osazena bude nová betonová přídlažba a dešťové vpusti. Budou vyspravena místa s patrnými výtluky a prosedlinami. Následně budou položeny ložná a obrusná vrstva nového krytu vozovky z asfaltového betonu. Součástí rekonstrukce silnice je i stavební úprava zastávkových pruhů pro linkovou osobní dopravu.

„Jde o značně zatíženou silnici v důležité rekreační oblasti údolí Vsetínské Bečvy, Velkých Karlovic, Javorníků a Vsetínských vrchů. Podle posledního sčítání dopravy projíždí Karolinkou denně asi 4 800 vozidel. Věnujeme této silnici v celé její délce v posledních letech velkou pozornost a lze říci, že z větší části je již rekonstruována a s výbornou či dobrou kvalitou povrchu vozovek," řekl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma COLAS CZ, a. s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí 9,391 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude spolufinancována z prostředků SFDI. Stavební práce byly zahájeny 17. července 2017 a ukončeny budou do 20. listopadu 2017.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce budou probíhat za částečného omezení dopravy s provozem po polovinách šířky vozovky, kdy doprava bude řízena světelným signalizačním zařízením. Závěrečná pokládka obrusné vrstvy bude realizována za krátkodobé úplné uzavírky.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 815, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS