ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

V Kyselovicích získají zpomalovací ostrůvky na vjezdu i výjezdu

28.07.2017 14:29

Kyselovice - Ve dvou úsecích o celkové délce přes půl kilometru opraví silničáři během letních a podzimních měsíců vjezd a výjezd v průtahu Kyselovic na Kroměřížsku. Náklady dosáhnou 12,5 milionu korun a budou plně hrazeny z rozpočtu Zlínského kraje prostřednictvím ŘSZK.

Popis prací

Silnice II/436 v Kyselovicích / foto: ŘSZKPředmětem díla je rekonstrukce dvou částí silnice II/436 na vjezdu a výjezdu obce a tří zastávkových pruhů linkové osobní dopravy v průjezdním úseku obce Kyselovice. První úsek se nachází na vjezdu do obce ze směru od Chropyně a je dlouhý 224 metrů, druhý úsek je na výjezdu z obce směrem na Přerov a má délku 312 metrů. Odvodnění je řešeno vpusťmi připojenými do stávající rekonstruované stokové sítě obce a do nové dešťové kanalizace. Součástí těchto úseků je vybudování dopravních ostrůvků pro snížení rychlosti vozidel vjíždějících do obce. V průjezdním úseku obce budou realizovány tři zastávkové pruhy linkové osobní dopravy, dlážděné z žulové kostky.

Souběžně se stavbou bude obec Kyselovice realizovat přeložku vodovodu, veřejné osvětlení, sjezdy, nástupní plochu zastávek linkové osobní dopravy.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma STRABAG, a. s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí 12,521 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude financována z prostředků Zlínského kraje prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského kraje. Stavební práce budou zahájeny 31. července 2017 a s jejich ukončením se počítá do konce listopadu 2017.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce budou probíhat za částečného omezení dopravy s provozem po polovinách šířky vozovky, kdy doprava bude řízena světelným signalizačním zařízením.

Kyselovicemi prochází silnice II. třídy, která spojuje města Přerov a Chropyni. Denně tudy projede kolem 2 500 vozidel.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 839, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS