ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Chystá se obnova devíti kilometrů silnice přes Hostýnské vrchy

16.08.2017 16:01

Logo IROP + MMR

Chvalčov - Délku přes devět kilometrů bude mít rekonstrukce silnice v Hostýnských vrších mezi Chvalčovem, rekreačním centrem Tesák až po křižovatku s místní komunikací směřující do Rajnochovic. Stavební akce za 94 milionů korun bude spolufinancována z prostředků EU. Její dokončení je plánováno až na rok 2018.

Popis prací

Silnice II/437 v Hostýnských vrších / foto: ŘSZK

Předmětem díla je stavební úprava silnice v extravilánovém úseku od mostu ev. č. 437-027 ve Chvalčově po křižovatku s místní komunikací, která vede do Rajnochovic. Součástí investiční akce je celková přestavba mostu ev. č. 437-028. Celková délka řešeného úseku silnice je 9 276 metrů.

Stavební úprava silnice II/437 je rozdělena do 5 samostatných úseků a bude spočívat v obnově obrusné a ložné vrstvy včetně případných lokálních sanací dalších živičných vrstev a v recyklaci konstrukčních vrstev v úseku délky 420 metrů. Stávající směrové a šířkové uspořádání silnice bude zachováno. Součástí stavby jsou stavební úpravy 41 propustků, z toho u 21 propustků bude provedena jejich celková přestavba. Stavba dále řeší stavební úpravu přilehlých kamenných opěrných zdí umístěných v prostoru mezi silnicí II/437 a vodním tokem Bystřička, stavební úpravu kamenné přídlažby podél silnice včetně obrubníků, obnovení silničních příkop, vybudování gabionových zdí za účelem zajištění stability vozovky v úsecích s nevyhovující krajnicí, úpravu napojení místních a účelových komunikací, doplnění, případně výměnu bezpečnostních zařízení podle platných norem, osazení směrových sloupků, obnovu svislého a provedení vodorovného dopravního značení.

Předmětem stavební úpravy mostu ev. č. 437-028 je jeho celková přestavba včetně demolice stávajícího mostu, úprava koryta vodního toku Humenec v nezbytném rozsahu a zřízení mostního provizoria během realizace stavby mostu.

„Silnice II/437 patří do naší prioritní silniční sítě a tato nová akce navazuje na již dokončené investice. Je to zatím nejnákladnější a nejdelší úsek, který bude modernizován. V příštím roce chceme na tomto silničním tahu zahájit ještě stavby v Ratiboři a Hošťálkové," uvedl ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Ing. Bronislav Malý. Podle posledního sčítání dopravy projede po této silnici za 24 hodin asi 1 500 vozidel.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma ALPINE Bau CZ, a. s., z Valašského Meziříčí. Smluvní cena za tuto zakázku činí 94,067 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude spolufinancována z prostředků EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Stavební práce budou zahájeny 21. srpna 2017 a budou probíhat přibližně do konce listopadu 2017. Pokračovat budou v roce 2018 po skončení zimního období.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební úpravy silnice budou probíhat po polovinách šířky vozovky se zachováním provozu řízeným světelným signalizačním zařízením. V místě celkové přestavby mostu ev. č. 437-028 bude provoz veden po zřízeném mostním provizoriu. Do prostoru stavby bude zakázán vjezd vozidlům s hmotností nad 7,5 tuny. Výjimku budou mít linkové autobusy, vozidla lesní správy a vozidla s povolením stavby. Ostatní vozidla nad 7,5 tuny budou vedena po objízdné trase. Objízdná trasa je navržena ve směru křižovatka silnic II/437 a II/489, Lukov, Fryšták, Holešov, Bystřice pod Hostýnem. Délka objízdné trasy je 37 km.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 792, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS