ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

V Novém Hrozenkově se postaví propustek

17.08.2017 17:21

Nový Hrozenkov - Novou položkou v letošním seznamu investičních staveb Ředitelství silnic Zlínského kraje se stalo odstranění stávajícího a výstavba nového propustku pod silnicí II/487 v Novém Hrozenkově. Tuto akci si vyžádal zjištěný špatný stav původního propustku.

Popis prací

Úsek silnice II/487 s propustkem v Novém Hrozenkově / foto: ŘSZKPředmětem díla je odstranění stávajícího propustku v obci Nový Hrozenkov tvořeného železobetonovou deskou na kamenných opěrách a stavba nového propustku ze železobetonových prefabrikovaných rámových prvků. Rámové prefabrikáty budou plynule navazovat na stávající již zrekonstruovanou část propustku na vtoku pod chodníkem, která byla městysem vybudována ze stejných prvků. Nad propustkem budou obnoveny konstrukční vrstvy vozovky. Dno propustku bude v celé jeho délce vybetonováno, na výtokové straně bude provedeno opevnění koryta kamennou rovnaninou plynule navazující na stávající stav. V rámci stavby bude provedena stavební úprava dotčené části vozovky silnice II/487 v délce 12,70 metru.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma Správa a údržba silnic Valašska, s. r. o., Valašské Meziříčí. Smluvní cena za tuto zakázku činí 2,064 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude financována z prostředků Zlínského kraje prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského kraje. Stavební práce byly zahájeny 15. srpna 2017 a s jejich ukončením se počítá do konce října 2017.

Uzavírky a dopravní omezení

Během realizace stavby bude doprava svedena do jednoho pruhu a řízena kyvadlově pomocí světelného signalizačního zařízení.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 778, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS