ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Ještě letos začnou práce na rekonstrukci průtahu v obci Hovězí

25.08.2017 07:08

Logo IROP + MMR

Hovězí - Jeden a půl kilometru rekonstruované silnice II/487 vznikne v průjezdním úseku obce Hovězí na Vsetínsku. Stavba, která bude spolufinancována z prostředků EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, bude stát více než 22 a půl milionu korun.

Popis prací

Předmětem díla je stavební úprava silnice II/487 v celkové délce 1 544 metrů, která bude spočívat v odfrézování obrusné a ložné vrstvy v tloušťce 100 milimetrů, sanaci trhlin v podkladní vrstvě a zpětném položení ložné vrstvy v tloušťce 60 milimetrů a obrusné vrstvy v tloušťce 40 milimetrů. Na začátku úseku v délce cca 400 metrů dojde také k výměně podkladní vrstvy z důvodu nutnosti zvýšení únosnosti vozovky v této části.

Původní stav silnice II/487 v Hovězí / foto: ŘSZKOdvodnění vozovky bude zajištěno sestavou nových prefabrikovaných dešťových vpustí, které budou přípojkami napojeny do stávající kanalizace, případně do nově navržené dešťové kanalizace. Součástí stavby je také rekonstrukce mostu ev. č. 487-002 spočívající ve zvýšení únosnosti spřahující železobetonovou deskou a vybudování nového mostního svršku včetně izolace. Dále bude provedena sanace betonu stávajících nosníků a nosné konstrukce a sanace spodní stavby, pročištění toku a doplnění chybějící kamenné dlažby.

Křižovatka silnice II/487 se silnicí III/4872 je nově řešena jako okružní s vnějším průměrem 30 metrů. Těleso okružní křižovatky je zabezpečeno nově provedenou gabionovou opěrnou zdí délky 35,5 metru. Dále budou realizovány zastávkové pruhy osobní linkové dopravy, stavební úpravy krajnic, stavební úpravy silnice III/4873a v délce 120 metrů a další související práce.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma EUROVIA CS, a. s., Praha, odštěpný závod oblast Morava, Zlín. Smluvní cena za tuto zakázku činí 22,607 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude spolufinancována z prostředků EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Stavební práce budou zahájeny v říjnu 2017 a jejich hlavní část bude probíhat po skončení zimního období v roce 2018.

Uzavírky a dopravní omezení

Termíny a rozsah uzavírek budou upřesněny na internetových stránkách www.rszk.cz.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

 


Počet přístupů: 775, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS