ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Nový most budou mít do zimy v Prostřední Bečvě-Bácově

28.08.2017 16:00

Prostřední Bečva - Kompletní přestavbu mostu na silnici III/01880 zajistí Ředitelství silnic Zlínského kraje v Prostřední Bečvě-Bácově. Náklady dosáhnou částky 5,6 milionu korun. Motoristé budou stavbu objíždět po mostním provizoriu.

Popis prací

Původní most 01880-1 v Prostřední Bečvě / foto: ŘSZKPředmětem díla je kompletní přestavba mostu ev. č. 01880-1 v intravilánu místní části Bácov obce Prostřední Bečva. Nový most bude jednopolový, jeho nosnou konstrukci bude tvořit monolitický železobetonový rám, plošně založený. Na mostovce bude vybetonována monolitická římsa, do které se ukotví ocelové mostní zábradlí se svislou výplní. V rámci stavby bude provedena rekonstrukce dotčeného úseku silnice III/01880 v celkové délce 33,7 metru a úprava dotčené části toku v délce 24 metrů. Součástí stavebních prací je vybudování mostního provizoria a odstranění původního mostu.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma REPONT, s. r. o., Lipník nad Bečvou. Smluvní cena za tuto zakázku činí 5,647 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude financována Zlínským krajem. Stavební práce budou zahájeny začátkem září 2017. Most by měl být dokončen a zprovozněn před nástupem zimní sezony.

Uzavírky a dopravní omezení

Motoristé budou stavbu objíždět po mostním provizoriu. Provoz bude usměrněn dopravním značením.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 820, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS