ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Silničáři zahájí rekonstrukci průtahu ve Zlechově

01.09.2017 14:31

Zlechov - Se začátkem nového školního roku začnou silničáři opravovat průtah ve Zlechově na Uherskohradišťsku. Do podzimu příštího roku zde motoristé získají 1,2 kilometru obnovené silnice. Tato krajská investice bude stát 22,8 milionu korun.

Popis prací

Původní dlážděná silnice III/05018 ve Zlechově / foto: ŘSZK

Předmětem díla je rekonstrukce silnice v intravilánu obce Zlechov. Začátek úseku se nachází na začátku obce ve směru od Buchlovic, konec je v místě napojení na již rekonstruovaný úsek silnice III/05018 (rekonstrukce v roce 2007). Celková délka řešeného úseku je 1 204 metrů.

Budou odstraněny původní konstrukční vrstvy, dojde k sanaci neúnosné pláně a budou položeny nové konstrukční vrstvy vozovky. Vozovka bude živičná o šířce 6 metrů mezi obrubami, bude lemována betonovými obrubami s dvouřádkem ze žulových kostek, který bude plnit funkci odvodňovacího proužku. Odvodnění vozovky bude zajištěno pomocí nových dešťových vpustí napojených do dešťové kanalizace. Současně s rekonstrukcí vozovky budou vybudovány tři zastávkové pruhy linkové osobní dopravy s povrchem ze žulových kostek. Součástí stavby je dále sanace čel a říms propustků a mostu ev. č. 05018-2, obnova silničního zabezpečovacího zařízení na mostních objektech a obnova trvalého dopravního značení.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma PORR, a. s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí 22,817 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude financována Zlínským krajem. Stavební práce budou zahájeny 4. září 2017 a přerušeny před nástupem zimní sezony. Stavba bude pokračovat opět na jaře a bude dokončena během roku 2018.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební úpravy budou probíhat za částečné uzavírky silnice s provozem po polovinách šířky vozovky, kdy bude doprava řízena světelným signalizačním zařízením.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 772, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS