ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Náměstek hejtmana se zajímal o silniční stavby na Uherskobrodsku

06.09.2017 13:20

Uherskobrodsko - Několik silničních staveb na Uherskobrodsku navštívil ve středu 30. srpna náměstek hejtmana Zlínského kraje Pavel Botek. Spolu se zástupci Ředitelství silnic Zlínského kraje se zajímal o postup prací a plnění časového a finančního harmonogramu staveb a o rozsah a druh dočasných omezení silničního provozu.

Práce na rekonstrukci průtahu v Nivnici / foto: B. MalýV hledáčku náměstka hejtmana Pavla Botka, ředitele ŘSZK Bronislava Malého, pracovníka technického dozoru a zástupců obcí byly především silniční stavby Dolní Němčí - Slavkov a Nivnice, průtah. „Stavby probíhají podle časového harmonogramu a je předpoklad, že budou ještě v tomto roce ve sjednaných termínech do konce listopadu dokončeny. S prací zhotovitelů jsme spokojeni," řekl Pavel Botek.

„Práce jsou odváděny v dobré kvalitě. Zejména stavbu Nivnice, kde bude v průjezdním úseku nahrazen dlážděný povrch vozovky živičným kobercem, jsme plánovali poměrně dlouhou dobu a jsme rádi, že se ji díky dobré spolupráci s vedením obce během posledních dvou let podařilo přivést až k realizaci," uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Předmětem stavby Dolní Němčí - Slavkov je rekonstrukce silnice II/498 v celkové délce 1 882 metrů ve stávajícím směrovém vedení. Silnice ve Slavkově, kterou dříve lemovaly otevřené příkopy, dostane oboustranné obrubníky a odvodnění do kanalizace. Tato stavba je spolufinancována prostředky EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Smluvní cena je 20,2 milionu korun.

V Nivnici se výměnou povrchu vozovky sníží hlučnost vyvolávaná silničním provozem. Stavební úprava spočívá v obnově konstrukčních vrstev a náhradě povrchu z žulových kostek novým povrchem z asfaltového betonu. Celková délka rekonstruovaného úseku silnice je 813 metrů. Tato stavba je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Smluvní cena činí 9,8 milionu korun.

Stavba mostu ve Vlčnově / foto: B. MalýNa Uherskobrodsku jsou v současné době realizovány ještě tři další stavby: Vlčnov, most; Hluk, ulice Boršická a Uherský Brod, okružní křižovatka. Všechny jsou již financovány plně z rozpočtu Zlínského kraje prostřednictvím ŘSZK. Také u těchto staveb bylo konstatováno, že probíhají v souladu s dohodnutým časovým plánem a budou dokončeny rovněž ještě v tomto roce před nástupem zimní sezony.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 824, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS