ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Skončila oprava silnice v Újezdě

08.09.2017 14:30

Újezd - Ve stanoveném termínu do konce srpna 2017 byly ukončeny stavební práce na úpravě 209 metrů silnice III/4942 v Újezdě na Valašskokloboucku. Stavba za 3,5 milionu korun je plně hrazena z rozpočtu Zlínského kraje prostřednictvím ŘSZK.

Silnice III/4942 v Újezdě po rekonstrukci / foto: V. CekotaPředmětem díla byla stavební úprava silnice III/4942 v intravilánu obce Újezd v délce 209 metrů. Stavební úprava spočívala v šířkovém sjednocení zpevněného povrchu vozovky na 7 metrů s rozšířením v oblouku až na 7,5 metru. V rámci stavby byly obnoveny živičné vrstvy vozovky. Odvodnění vozovky bylo zajištěno dešťovými vpusťmi připojenými do nové jednotné kanalizace.

V souběhu se stavbou Ředitelství silnic Zlínského kraje probíhala realizace stavebních objektů, jejichž investorem byla obec Újezd. Šlo o zajištění stability levostranného svahu pomocí zárubní zdi, úpravy sjezdů a zpevněných ploch a o nezbytné přeložky inženýrských sítí. Práce obce na zárubní zdi pokračovaly ještě i v měsíci září, z tohoto důvodu zde také trvala částečná uzavírka silnice.

Zhotovitelem stavby byla firma Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, s. r. o., Veselí nad Moravou. Konečná cena za tuto zakázku činí 3,519 milionu korun (vč. DPH). Stavba je financována v celém rozsahu Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce pro ŘSZK byly zahájeny začátkem května 2017 a dokončeny k 31. srpnu 2017.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

03. 05. 2017 - Začíná rekonstrukce silnice v Újezdě

 


Počet přístupů: 786, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS