ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Stará hospoda v Novém Hrozenkově uvolnila místo silnici

27.09.2017 16:40

Nový Hrozenkov - Po objektu starého ubytovacího hostince Na Vranči v Novém Hrozenkově už nezbyla ani památka. Stavba byla zbourána, aby se zde vytvořily podmínky pro plánovanou budoucí rekonstrukci silničního průtahu.

Rovná plocha, která umožňuje dobrý výhled projíždějícím řidičům, zůstala na místě bývalého hostince Na Vranči v Novém Hrozenkově. Stavební firma objekt staré hospody zbourala, aby se uvolnilo místo pro pozdější posunutí silnice II/487 dále od dřevěné stavby s balkonem na protější straně komunikace. Demoliční práce probíhaly od letošního července do září a Ředitelství silnic Zlínského kraje za ně zhotoviteli zaplatí 2,726 milionu korun.

Silnice v Novém Hrozenkově po zbourání starého hostince / foto: R. Dostál

Předmětem zakázky bylo vyklizení všech budov a demolice ubytovacího hostince „Na Vranči", který tvořil bodovou závadu ve směrovém vedení silnice II/487. Šlo o zděnou stavbu s různými druhy zastropení a sedlovou střechou. Součástí zakázky byla také demolice zděného skladu, septiku a oplocení. Bourací práce probíhaly postupným rozebíráním jednotlivých konstrukcí, částečně ručně a částečně strojně. Zhotovitel musel rovněž odvézt a likvidovat veškerý odpad.

Dodavatelem demoličních prací byla firma Stavební mechanizace - Servis, s.r.o., Valašské Meziříčí.
Demolice bývalého ubytovacího hostince je podmínkou budoucí rekonstrukce silničního průtahu v Novém Hrozenkově. Objekt hospody včetně pozemku pod stavbou vykoupil v roce 2016 Zlínský kraj, okolní pozemky vykoupil městys Nový Hrozenkov. Příslušný stavební úřad byl požádán o vydání územního rozhodnutí pro rekonstrukci přilehlého dvoukilometrového úseku silnice. Její osa bude posunuta dále od stavby na opačné straně vozovky, kde nyní dřevěný balkon vyčnívá nad jízdní pruh. Podél komunikace vybuduje městys nové chodníky. Pro rekonstrukci silnice chce ŘSZK využít prostředky evropských fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Zahájení vlastní rekonstrukce silnice se předpokládá v letech 2018-2019.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva na toto téma

19. 07. 2017 - Rekonstrukci silnice v Novém Hrozenkově předchází demolice hospody

 

 


Počet přístupů: 790, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS