ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Žulové kostky u náměstí v Kelči budou nahrazeny živičným povrchem

29.09.2017 07:57

Kelč - Ještě v tomto roce během podzimního období bude zahájena i dokončena nová drobnější silniční investice v Kelči. Zhruba za 1,4 milionu korun zde budou nahrazeny dva dlážděné úseky silnice v celkové délce 96 metrů živičným povrchem.

Popis prací

Původní povrch vozovky v Kelči / foto: archiv ŘSZKPředmětem díla je stavební úprava dvou úseků silnice II/439 před a za náměstím ve městě Kelči v délce 37 a 59 metrů.

Stavební úprava dvou úseků silnice spočívá ve výměně dlážděné vozovky za živičnou. Přídlažba bude provedena z dvouřádku ze žulových kostek. Stávající štípané kamenné obrubníky v úseku č. 1 budou nahrazeny řezanými kamennými. V úseku č. 2 budou zpětně využity stávající kamenné obrubníky. Původní 4 vpusti budou výškově upraveny v návaznosti na novou obrusnou vrstvu. V úseku č. 1 bude doplněna jedna nová levostranná vpusť, v úseku č. 2 budou doplněny tři nové vpusti. Přilehlé chodníky a zpevněné plochy se zámkovou nebo mozaikovou dlažbou dotčené stavebními úpravami silnice budou předlážděny do původního stavu, mimo stávající chodník v úseku č. 1, kde bude původní zámková dlažba nahrazena mozaikovou dlažbou. Řezané kamenné obrubníky a mozaikovou dlažbu dodá město Kelč.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Brno. Smluvní cena za tuto zakázku činí 1,359 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude financována Zlínským krajem prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského kraje. Stavební práce budou zahájeny i dokončeny ještě v podzimním období roku 2017.

Uzavírky a dopravní omezení

Pro zajištění dopravní obsluhy náměstí v Kelči pro osobní a lehkou nákladní dopravu je realizace úseku č. 1 řešena po polovinách s řízením dopravy světelnou signalizací. Pouze při pokládce živičných vrstev je předpokládána krátkodobá úplná uzavírka. Realizace úseku č. 2 musí být řešena jako jeden celek za úplné uzavírky silnice II/439 a s vedením dopravy po objízdné trase od silnice II/439 na vjezdu do Kelče po silnicích III/4387, III/43921, III/43919 a po silnici II/439 zpět do Kelče.

 

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 793, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS