ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Kilometr opravené silnice byl dokončen v Trnavě

03.10.2017 17:54

Trnava - Ve shodě s uzavřenou smlouvou o dílo dokončila zhotovitelská firma v druhé polovině září rekonstrukci silničního průtahu v Trnavě. Z prostředků Zlínského kraje zde byl opraven téměř kilometr silnice. Cena činí 13,8 milionu korun.

Opravený úsek silnice III/4893 v Trnavě / foto: P. Zedková

Předmětem díla byla rekonstrukce silnice III/4893 v průjezdním úseku obce Trnava. Celková délka úpravy činí 942 metrů. Byla provedena obnova vrchních vrstev konstrukce recyklací za studena na místě s následnou pokládkou nové ložné a obrusné vrstvy v celkové tloušťce 100 milimetrů včetně vybudování kompletní konstrukce vozovky v místech šířkových úprav komunikace. Silnice má nyní šířku mezi betonovými obrubami 6,5 metru s rozšířením ve směrových obloucích na 7 metrů. Součástí rekonstrukce bylo vybudování čtyř zastávek linkové osobní dopravy, umístěných v jízdních pruzích komunikace, a pořízení nového dopravního značení. Došlo rovněž ke stavební úpravě mostu ev. č. 4893-6. Odvodnění vozovky je zajištěno sestavou původních i nových dešťových vpustí, které byly připojeny kanalizačními přípojkami do nové dešťové kanalizace budované obcí.

Zhotovitelem stavby byla firma FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., Brno. Konečná cena za tuto zakázku činí 13,813 milionu korun (vč. DPH). Stavba je financována v celém rozsahu Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce začaly letos na jaře.

V Trnavě se již v roce 2009 rekonstruovala část průtahu o délce 249 metrů za 4 miliony korun a v roce 2012 další část o délce 400 metrů za 7,1 milionu korun. Letošní silniční investice byla v Trnavě délkově i finančně největší.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

05. 01. 2017 - Letos se opraví další část průtahu v Trnavě

 


Počet přístupů: 783, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS