ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Nový silniční průtah získaly Sušice

17.10.2017 08:29

Sušice - Již začátkem září skončila uzavírka na silničním průtahu v obci Sušice na Uherskohradišťsku. Rekonstrukce této komunikace za 7,4 milionu korun je ze strany Ředitelství silnic Zlínského kraje dokončena. Pokračují ještě navazující práce obce.

Průtah v Sušicích po rekonstrukci / foto: V. CekotaPředmětem díla byla stavební úprava části silnice III/42822 v obci Sušice v celkové délce 394 metrů. V tomto úseku byla silnice rekonstruována včetně výměny podloží v tloušťce 400 milimetrů. Vozovka včetně dvouřádku z drobné kostky je nyní široká mezi obrubami 6 metrů, v obloucích je rozšířena až na 6,8 metru. Nový kryt vozovky byl zhotoven z asfaltobetonu. Součásti stavby jsou též zastávkové pruhy osobní linkové dopravy a dopravní ostrůvek u zastávkového pruhu. Odvodnění vozovky je zajištěno dešťovými vpusťmi připojenými do kanalizace.

Zhotovitelem stavby byla firma SVS - CORRECT, spol. s r. o., Bílovice. Konečná cena za tuto zakázku činí 7,442 milionu korun (vč. DPH). Stavba je financována plně z prostředků Zlínského kraje prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce byly zahájeny v druhé polovině června 2017. V současnosti ještě v těsné blízkosti silničního tělesa pokračují stavební práce obce Sušice (pokládka kabelů, chodníky). Rekonstruovanou silnici ještě čeká vyhotovení přesného geometrického plánu a závěrečná kolaudace.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

15. 06. 2017 - Sušice: přibude 394 metrů kvalitní silnice

 


Počet přístupů: 778, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS