ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Motoristům slouží v kraji tři nové mosty

24.10.2017 17:03

Zlínský kraj - Motoristé ve Zlínském kraji mohou od podzimního období využívat tři nové mosty. Dokončeny byly přestavby mostů v Brusném na Kroměřížsku, ve Vlčnově na Uherskohradišťsku a v Růžďce na Vsetínsku. Celkové náklady dosáhly vice než 15,5 milionu korun. Všechny tři stavby byly financovány Zlínským krajem prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského kraje.

Brusné

Nový most 43815-2 v Brusném / foto: S. Brázdil

Předmětem díla byla celková přestavba mostu ev. č. 43815-2 včetně stavební úpravy navazujících částí silnice III/43815. Most přes Slavkovský potok se nachází v extravilánu mezi křižovatkou silnic III/43815 a III/43732 a obcí Brusné. Nový most tvoří železobetonová monolitická rámová konstrukce. Kolmá světlost mostního otvoru je 4,196 metru.

Povrchová voda z mostu je svedena pomocí podélného spádu a příčného sklonu vozovky k obrubě a podél obruby mimo most. Dno vodoteče pod mostem a přilehlé břehy toku byly zpevněny kamennou dlažbou do betonu. Nový povrch vozovky je dlouhý 20 metrů.

Zhotovitelem stavby byla firma FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., Brno. Konečná cena za tuto zakázku činí 4,643 milionu korun (vč. DPH). Stavební práce byly zahájeny začátkem června 2017.

Vlčnov

Nový most Nový most 495-013 ve Vlčnově / foto: S. Brázdil

Předmětem díla byla kompletní přestavba stávajícího mostu ev. č. 495-013 v extravilánu před obcí Vlčnov na silnici II/495. Původní most byl odstraněn a nahrazen novou nosnou konstrukcí z ocelového vlnitého plechu uzavřeného průřezu (typ tubosider).

Stavba byla realizována po etapách: zřízení provizorní komunikace, osazení dočasného dopravního značení včetně světelného signalizačního zařízení, dočasné převedení vodoteče pomocí plastové roury, odstranění původní konstrukce mostu, zřízení nové konstrukce mostu včetně plošného založení a límce na výtoku a čela s rovnoběžnými křídly z gabionů na vtoku, zřízení zemního tělesa, úprava koryta vodoteče, nové vozovkové souvrství. Bylo instalováno nové svislé a vodorovné dopravní značení. Při přestavbě mostu byla provedena kompletní rekonstrukce silnice II/495 v celkové délce 54 metrů.

Zhotovitelem stavby byla firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Konečná cena za tuto zakázku činí 5,013 milionu korun (vč. DPH). Stavební práce byly zahájeny v první polovině června 2017.

Růžďka

Nový most 05727-6 v Růžďce / foto: S. Brázdil

Předmětem díla byla celková přestavba mostu ev. č. 05727-6 v obci Růžďka. Původní most byl zcela odstraněn. Nový most je tvořen železobetonovou monolitickou rámovou konstrukcí s lomenou příčlí, založení mostu je plošné na základech šířky 2,5 metru a výšky 0,8 metru, mostní křídla jsou zavěšená. Součástí mostu je železobetonová opěrná zeď výškově proměnná (3,4 - 2,3 metru) s rubovou délkou 7 metrů a šířkou 0,5 metru. Povrchová voda z mostu je svedena pomocí podélného spádu a příčného sklonu vozovky k obrubě a poté do dešťových vpustí před a za mostem. Dno vodoteče pod mostem a přilehlé břehy toku byly zpevněny kamennou dlažbou do betonu. Nový povrch vozovky je dlouhý 46 metrů.

Zhotovitelem stavby byla firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Smluvní cena za tuto zakázku činí 6,027 milionu korun (vč. DPH). Stavební práce byly zahájeny v polovině června 2017.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k těmto stavbám

15. 06. 2017 - Kompletní přestavbou projdou letos v kraji čtyři menší mosty

 


Počet přístupů: 801, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS