ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Pětiramennou křižovatku v Bystřici pod Hostýnem nahradil rondel

07.11.2017 18:29

Bystřice pod Hostýnem - Plně průjezdná pro silniční dopravu je od pondělí 6. listopadu 2017 nová okružní křižovatka v Bystřici pod Hostýnem. Nákladem přibližně 5,5 milionu korun ji vybudovalo z prostředků Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje. Zhotovitelem byla firma COLAS CZ Praha.

„Křižovatka byla před rekonstrukcí velmi nepřehledná a řidiči se zde často velice špatně orientovali. Proto je dobře, že se ji podařilo přebudovat do nové podoby a jsem moc rád, že se tak stalo s třítýdenním předstihem. Průjezd křižovatkou bude nyní snadnější jak pro místní obyvatele, tak i pro lidi projíždějící přes Bystřici například do Hostýnských vrchů nebo na poutní místo Svatý Hostýn,“ uvedl při slavnostním otevření křižovatky náměstek hejtmana Zlínského kraje Pavel Botek, zodpovědný za oblast dopravy.

Nová okružní křižovatka v Bystřici pod Hostýnem / foto: V. Cekota

Předmětem díla bylo vybudování nové okružní křižovatky s pěti větvemi ve tvaru elipsy v prostoru nevyhovujícího křížení silnice II/437, III/43730 a místní komunikace. Okružní jízdní pás křižovatky je široký 5 - 7 metrů, prstenec křižovatky je zpevněný, středový ostrov byl proveden jako vyvýšená zatravněná plocha. Tvar větví křižovatky i plocha okružní křižovatky jsou vymezeny silniční obrubou, povrchy vozovek jsou asfaltobetonové. Okružní křižovatka je odvodněna pomocí uličních vpustí zaústěných do stávající kanalizace. Byla vybavena svislým i vodorovným dopravním značením.

V souběhu se stavbou ŘSZK probíhala výstavba objektů, jejichž investorem bylo město Bystřice pod Hostýnem (stavební úpravy připojení místních komunikací, předláždění stávajících chodníků včetně veškerých betonových obrub, veřejného osvětlení, přeložky sdělovacích kabelů, terénní a vegetační úpravy nezpevněných ploch za vnější betonovou obrubou podél celé stavby a vegetační úpravy středového ostrova). Společnost VAK Kroměříž zde realizovala opravu kanalizace a přeložku vodovodu.

Zhotovitelem stavby byla firma COLAS CZ, a. s., Praha. Konečná cena za tuto zakázku činí 5,556 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba byla financována prostřednictvím ŘSZK plně z prostředků Zlínského kraje. Stavební práce na silniční části byly zahájeny 10. července letošního roku.

 

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

04. 07. 2017 - Okružní křižovatka zpřehlední jízdu do Hostýnských vrchů

 


Počet přístupů: 793, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS