ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Rekonstrukce průtahu skončila v Ludkovicích

20.11.2017 16:36

Ludkovice - Po nové vozovce se již jezdí na silnici III/49025 z Ludkovic směrem na Řetechov. Byl zde rekonstruován úsek o délce 652 metrů v průtahu obce a nový povrch získal ještě i další úsek o délce 1,2 kilometru v extravilánu obce.

Rekonstruovaná silnice III/49025 v Ludkovicích / foto: V. Cekota

Předmětem investiční stavby byla rekonstrukce části silnice III/49025 v obci Ludkovice v celkové délce 652 metrů. Začátek řešeného úseku je situován do křižovatky se silnicí III/49024, konec úpravy je na konci zástavby ve směru na Luhačovice-Řetechov.

V průtahu obce Ludkovice byla vybudována živičná vozovka se šířkou mezi obrubami 6,50 metru s dílčím zúžením na 6 metrů a rozšířením ve směrových obloucích na 7 metrů. Rekonstrukce spočívala v celoplošném odfrézování obrusné vrstvy, kompletní výměně kraje konstrukce vozovky, a to pruhu o šířce 2 metry podél toku včetně sanace části neúnosné pláně, a v položení části nových konstrukčních vrstev vozovky, vyspravení trhlin ložné vrstvy zbývající části vozovky a celoplošné pokládce obrusné vrstvy. Odvodnění vozovky je zajištěno pomocí podélného a příčného sklonu prostřednictvím dešťových vpustí, které jsou připojeny do stávající dešťové kanalizace, případně zaústěny do vodoteče.

Souběžně se stavbou Ředitelství silnic Zlínského kraje zde obec Ludkovice realizovala výstavbu nových chodníků, stavební úpravy sjezdů k nemovitostem, připojení místních komunikací, předláždění stávajících chodníků včetně veškerých betonových obrub podél silnice, úpravu břehu vodoteče.

Zhotovitelem stavby byla firma Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, s. r. o., Veselí nad Moravou. Konečná cena za tuto zakázku činí 5,593 milionu korun (vč. DPH). Stavba byla financována z prostředků ŘSZK. Stavební práce byly zahájeny začátkem června 2017.

ŘSZK nechalo v tomto roce plošně obnovit povrch vozovky (z neinvestičních prostředků za spolufinancování ze Státního fondu dopravní infrastruktury) také v navazujícím úseku silnice III/49025 od konce obce Ludkovice dál směrem na Řetechov, a to v délce 1 220 metrů. „Motoristé, kteří tudy jezdí nejen do Řetechova, ale i do Pozlovic nebo Luhačovic, zde tedy letos získali téměř 1,9 kilometru kvalitní komunikace," uvedl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

23. 05. 2017 - Zvýší se kvalita silnice z Ludkovic do Řetechova

 


Počet přístupů: 860, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS