ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

V Novém Hrozenkově mají nový propustek

24.11.2017 09:17

Nový Hrozenkov - Na silnici II/487 v Novém Hrozenkově slouží motoristům nový propustek. Vybudovala jej Správa a údržba silnic Valašska za 2,2 milionu korun. Jde o další zkvalitnění důležité silniční trasy, která vede rekreačně významným údolím Vsetínské Bečvy.

Nový propustek v Novém Hrozenkově / foto: R. Dostál

Předmětem díla bylo odstranění původního havarijního propustku v městysi Nový Hrozenkov a stavba nového propustku ze železobetonových prefabrikovaných rámových prvků. Rámové prefabrikáty plynule navazují na již dříve zrekonstruovanou část propustku na vtoku pod chodníkem, která byla městysem vybudována ze stejných prvků. Nad propustkem byly obnoveny konstrukční vrstvy vozovky. Dno propustku bylo v celé jeho délce vybetonováno, na výtokové straně bylo provedeno opevnění koryta kamennou rovnaninou plynule navazující na původní stav. V rámci stavby propustku byla rekonstruována i části vozovky silnice II/487 v délce 42 metrů.

Zhotovitelem stavby byla firma Správa a údržba silnic Valašska, s. r. o., Valašské Meziříčí. Konečná cena za tuto zakázku činí 2,236 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba byla financována z prostředků Zlínského kraje prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského kraje. Stavební práce byly zahájeny 4. září 2017.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

17. 08. 2017 - V Novém Hrozenkově se postaví propustek

 

 


Počet přístupů: 794, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS