ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

V Kelči už se jezdí po asfaltu

29.11.2017 15:34

Kelč - Dva úseky silnice v intravilánu města Kelč změnily povrch. Místo po žulových kostkách nyní mohou motoristé projíždět Kelčí po kvalitním živičném povrchu vozovky. Ředitelství silnic Zlínského kraje zaplatilo za rekonstrukci 1,4 milionu korun.

Rekonstruovaná silnice v Kelči / Foto: P. ZedkováPředmětem díla byla stavební úprava dvou úseků silnice II/439 před a za náměstím ve městě Kelči v délce 37 a 59 metrů. Spočívala ve výměně dlážděné vozovky za živičnou.

Přídlažba byla provedena z dvouřádku ze žulových kostek. Původní štípané kamenné obrubníky v obou úsecích byly nahrazeny řezanými kamennými obrubníky. Čtyři dešťové vpusti byly výškově upraveny v návaznosti na novou obrusnou vrstvu vozovky. V úseku č. 1 byly doplněny dvě vpusti, v úseku č. 2 byly doplněny tři nové vpusti. Přilehlé chodníky a zpevněné plochy se zámkovou nebo mozaikovou dlažbou dotčené stavebními úpravami silnice byly předlážděny do původního stavu, mimo stávající chodníky v úseku č. 1, kde byla původní zámková dlažba nahrazena mozaikovou dlažbou. Řezané kamenné obrubníky a mozaikovou dlažbu dodalo město Kelč.

Zhotovitelem stavby byla firma SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Brno. Konečná cena za tuto zakázku činí 1,359 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba byla financována Zlínským krajem prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského kraje. Stavební práce byly zahájeny ve druhé polovině října 2017 a dokončeny v polovině listopadu.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

29. 09. 2017 - Žulové kostky u náměstí v Kelči budou nahrazeny živičným povrchem

 


Počet přístupů: 795, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS