ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Další úsek dlážděné vozovky zmizel v Nivnici

07.12.2017 08:24

Nivnice - Klidnější jízda po novém živičném povrchu vozovky čeká nyní na motoristy, kteří projíždějí Nivnicí ve směru na Korytnou nebo Suchou Loz. Silničáři v Nivnici dokončili rekonstrukci průtahu obcí v délce 813 metrů. Stavba za více než 9 milionů korun byla spolufinancována ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Rekonstruovaný průtah v Nivnici / foto: V. Cekota

Předmětem díla byla stavební úprava silnice III/4981 v obci Nivnice, která spočívala v obnově konstrukčních vrstev a náhradě povrchu z žulových kostek novým povrchem z asfaltového betonu. Celková délka rekonstruovaného úseku silnice je 813 metrů. Vozovka v průtahu Nivnice má šířku 6,50 metru mezi obrubníky. Byla odstraněna původní dlážděná vozovka a byla vybudována nová živičná vozovka včetně konstrukce. Současně byly vybudovány čtyři nové zastávkové pruhy linkové osobní dopravy s dlážděným povrchem vozovky. Součástí zakázky byla kompletní obnova odvodnění vozovky a trvalého dopravního značení.

Souběžně se stavbou ŘSZK realizovala obec Nivnice pokládku veškerých obrub, stavební úpravy sjezdů k nemovitostem, připojení místních komunikací, předláždění chodníků.

Zhotovitelem stavby byla firma STRABAG, a. s., Praha. Konečná cena za tuto zakázku činí 9,338 milionu korun (vč. DPH). Stavba byla spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Stavební práce byly zahájeny v druhé polovině června 2017.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

26. 06. 2017 - V Nivnici zmizí další úsek dlážděného povrchu vozovky

 


Počet přístupů: 781, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS