ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

V Kyselovicích zvyšují bezpečnost provozu zpomalovací ostrůvky

13.12.2017 11:14

Kyselovice - Ve dvou úsecích o celkové délce přes půl kilometru opravili silničáři během letních a podzimních měsíců vjezd a výjezd v průtahu Kyselovic na Kroměřížsku. Náklady dosáhly 12,6 milionu.

Rekonstruovaná silnice v Kyselovicích / foto: ŘSZK

Předmětem díla byla rekonstrukce dvou částí silnice II/436 na vjezdu a výjezdu Kyselovic a tří zastávkových pruhů linkové osobní dopravy v průjezdním úseku obce. První úsek se nachází na vjezdu do obce ze směru od Chropyně a je dlouhý 224 metrů, druhý úsek je na výjezdu z obce směrem na Přerov a má délku 312 metrů. Odvodnění je řešeno vpusťmi připojenými do stávající rekonstruované stokové sítě obce a do nové dešťové kanalizace. Na obou stranách Kyselovic se vybudovaly dopravní ostrůvky pro snížení rychlosti vozidel vjíždějících do obce. V průjezdním úseku obce byly vytvořeny tři zastávkové pruhy linkové osobní dopravy, dlážděné z žulové kostky.

Souběžně se stavbou Ředitelství silnic Zlínského kraje realizovala obec Kyselovice přeložku vodovodu, veřejné osvětlení, sjezdy, nástupní plochu zastávek linkové osobní dopravy.

Zhotovitelem stavby byla firma STRABAG, a. s., Praha. Konečná cena za tuto zakázku činí 12,628 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba je financována z prostředků Zlínského kraje prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce byly zahájeny 31. července 2017.

Kyselovicemi prochází silnice II. třídy, která spojuje města Přerov a Chropyni. Denně tudy projede kolem 2 500 vozidel.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

28. 07. 2017 - V Kyselovicích získají zpomalovací ostrůvky na vjezdu i výjezdu

 


Počet přístupů: 787, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS