ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Zlínský nadjezd se zařadil mezi dokončené stavby

19.12.2017 14:13

Logo IROP + MMR

Zlín - Přestože měla rekonstrukce silničního nadjezdu ve Zlíně v Gahurově ulici definitivně skončit až v roce 2018, po stavební stránce už je také velká investiční akce hotova. Stavební náklady zde dosáhly částky 52,6 milionu korun.

Zlínský nadjezd v Gahurově ulici po rekonstrukci / foto: V. CekotaRekonstrukce zlínského nadjezdu v Gahurově ulici patřila v letech 2016 a 2017 k největším investičním stavbám na krajské silniční síti. Její realizace byla náročná také z důvodu silného dopravního zatížení v centru krajského města, musela se proto uskutečnit po částech bez úplné uzavírky frekventované městské dopravní tepny.

Předmětem investiční akce byla rekonstrukce mostu ev. č. 49016-2 (nadjezdu u autobusového nádraží ve Zlíně) včetně komunikace na něm a části silnice III/49016. Celková délka stavební úpravy silnice včetně mostu je 454 metrů, z toho délka mostu je 196,6 metru.

Rekonstrukce mostu spočívala v celkové obnově mostního svršku včetně hydroizolace a odvodnění mostu, v sanaci nosné konstrukce a spodní stavby mostu. Stavba musela řešit i úpravu původních inženýrských sítí umístěných na mostě a v navazujících úsecích silnice, úpravu trakčního vedení a veřejného osvětlení na mostě, vybudování kanalizace pro odvodnění nosné konstrukce pod mostem a úpravu světelného dopravního signalizačního zařízení. Současně byla provedena rekonstrukce křižovatky silnice III/49016 s místní komunikací „Vodní" v délce 54 metrů. Zde a rovněž na navazujícím úseku silnice směrem na Mladcovou a sídliště Jižní Svahy v délce 204 metrů byly vyměněny asfaltobetonové vrstvy vozovky. Původní šířkové a směrové uspořádání silnice zůstalo zachováno.

Zhotovitelem stavby bylo sdružení „Společnost KKS + FIRESTA + REPONT pro zakázku Most Zlín". Konečná cena za tuto zakázku činí 52,636 milionu korun (vč. DPH). Stavba byla financována s využitím dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výše dotace IROP z fondů EU dosahuje úrovně 85 % uznatelných nákladů, dalších 5 % prostředků poskytuje státní rozpočet. Zbývající náklady hradí Zlínský kraj prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce byly zahájeny během léta 2016.

Důvodem rozsáhlé opravy nadjezdu byl zhoršující se technický stav nosné konstrukce včetně izolace a spodní stavby mostu a nevyhovující stav povrchu vozovky, který má dopad na bezpečnost a plynulost silniční dopravy. Most byl postaven v roce 1986. Podle dopravních průzkumů po něm projede každý den přes 21 500 vozidel.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tiskové zprávy k této stavbě

15. 09. 2017 - Práce silničářů v Gahurově ulici vrcholí
21. 02. 2017 - Bude pokračovat rekonstrukce zlínského nadjezdu
21. 06. 2016 - Brzy začne rekonstrukce nadjezdu na Jižní Svahy

 


Počet přístupů: 856, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS