ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Mezi Dolním Němčím a Slavkovem máme novou vozovku

22.12.2017 13:59

Logo IROP + MMR

Dolní Němčí - Ve Zlínském kraji byla dokončena další rekonstrukce silnice s využitím evropských prostředků v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Jde o téměř dva kilometry silnice II/498 mezi Dolním Němčím a Slavkovem za více než 20 milionů korun.

Rekonstruovaný úsek silnice II/498 / foto: S. Brázdil

Předmětem zakázky byla stavební úprava silnice II/498 v celkové délce 1 882 metrů v původním směrovém vedení. Úsek začíná od křižovatky silnice II/498 se silnicí II/490 a končí před začátkem průjezdního úseku obce Slavkov v místě navázání na již provedenou dřívější stavební akci.

Rekonstrukce vozovky spočívala v odfrézování obrusné a ložné vrstvy, sanaci trhlin v podkladní vrstvě a zpětném položení krytových vrstev. Pro zajištění požadované kategorie byla vozovka rozšířena a na okrajích vozovky byla doplněna celá konstrukce. Bylo zachováno původní odvodnění vozovky do souběžných silničních příkopů.

Součástí stavby byla rovněž rekonstrukce mostu ev. č. 498-002, spočívající ve vybudování spádové betonové desky a nového mostního svršku včetně izolace. Dále byly vybudovány nové závěrné zídky, římsy mostu, byla provedena sanace betonu původní nosné konstrukce a sanace spodní stavby, vodní tok byl pročištěn a byla doplněna chybějící kamenná dlažba. Došlo k zatrubnění části silničního příkopu včetně osazení silničních obrub v průjezdním úseku obce Slavkov. Byly připojeny účelové komunikace a sjezdy k nemovitostem. Upravily se krajnice a obnovilo svislé a vodorovné dopravní značení.

Zhotovitelem stavby byla firma EUROVIA CS, a. s., Praha, závod Zlín. Konečná cena za tuto zakázku činí 20,152 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba byla spolufinancována z prostředků EU v rámci IROP. Stavební práce byly zahájeny v srpnu 2017.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

25. 07. 2017 - Z peněz EU opravíme silnici z Dolního Němčí do Slavkova

 

 


Počet přístupů: 781, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS