ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Boršická ulice v Hluku je po rekonstrukci

27.12.2017 08:00

Hluk - Téměř 700 metrů rekonstruované silnice v průjezdním úseku města získali v Hluku. Zlínský kraj za tuto investiční stavbu zaplatil prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského kraje částku 14,2 milionu korun.

Předmětem díla byla rekonstrukce silnice III/4956 v Hluku v Boršické ulici včetně rekonstrukce mostu ev. č. 4956-1 přes potok Okluky.

Boršická ulice v Hluku po rekonstrukci / foto: dokumentace stavbyRekonstrukce silnice spočívala v odstranění dlážděné vozovky, sanaci neúnosné zemní pláně a vybudování nové živičné konstrukce vozovky. Celková délka stavby je 692 metrů. Šířka mezi betonovými obrubami měří 6,5 metru, s normovým rozšířením ve směrových obloucích. Odvodnění komunikace je řešeno pomocí podélných a příčných sklonů povrchu komunikace do odvodňovacích dvojřádků z žulové kostky podél obrub, zaústěných do dešťových vpustí, které jsou připojeny do nově vybudované jednotné kanalizace. Bylo rovněž obnoveno dopravní značení.

Rekonstrukce mostu spočívala v odstranění vozovky, říms, zábradlí, chodníku, včetně izolace, a zhotovení nové izolace, vybudování nového mostního svršku a v realizaci některých dalších stavebních úprav.

Zhotovitelem stavby byla firma Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o. Konečná cena za tuto zakázku činí 14,198 milionu korun (vč. DPH). Stavba byla financována plně z prostředků Zlínského kraje. Stavební práce byly zahájeny začátkem července 2017.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

27. 06. 2017 - Hluk: rekonstrukce Boršické ulice

 

 


Počet přístupů: 783, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS