ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Silnice v průtahu Huslenek je v novém

05.01.2018 15:58

Logo IROP + MMR

Huslenky - Půl druhého kilometru silnice v průjezdním úseku Huslenek je po rekonstrukci. Dílo v hodnotě více než padesáti milionů korun, dotované z prostředků Evropské unie, předal zhotovitel Ředitelství silnic Zlínského kraje v závěru uplynulého roku.

Rekonstruovaný průtah v Huslenkách / foto: R. DostálPředmětem díla byla stavební úprava silnice II/487 v průjezdním úseku obce Huslenky v celkové délce 1 670 metrů při zachování původního směrového a výškového vedení. Vozovka je široká 7 metrů, lokálně je rozšířena ve směrových obloucích. Rekonstrukce spočívala v odfrézování obrusné a ložné vrstvy v tloušťce 100 milimetrů, sanaci trhlin v podkladní vrstvě a zpětném položení ložné vrstvy v celkové tloušťce 70 milimetrů a obrusné vrstvy z asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem v tloušťce 30 milimetrů. V části úseku o délce cca 480 metrů byla zhotovena plná konstrukce vozovky v celé šířce, ve zbylé části úseku byla zhotovena plná konstrukce na obou okrajích vozovky v šířce jednoho metru. Odvodnění komunikace je zajištěno sestavou nových prefabrikovaných dešťových vpustí, které jsou napojeny do původní i nově položené dešťové kanalizace.

Součástí stavby byla rovněž výstavba nových mostů ev. č. 487-006 a ev. č. 487-008 včetně pročištění toku a doplnění kamenné dlažby, výstavba nové opěrné zdi, založené na pilotách, za účelem zabezpečení silničního tělesa na konci řešeného úseku, stavební úpravy krajnic a jejich doplnění, stavební úpravy napojení na silnici III/4874 a přestavba čtyř propustků.

Zhotovitelem stavby byla firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Konečná cena za tuto zakázku činí 53,400 milionu korun (vč. DPH). Stavba byla spolufinancována z prostředků EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Stavební práce na rekonstrukci jednoho propustku byly zahájeny již koncem září 2016, ostatní práce na této stavbě se byly realizovány během roku 2017.

Současně se stavební akcí Ředitelství silnic Zlínského kraje probíhala v Huslenkách stavební akce obce Huslenky (pěší komunikace a vjezdy, místní komunikace a sjezdy, parkovací stání, veřejné osvětlení, točna pro autobus).

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

26. 09. 2016 - V Huslenkách začíná rekonstrukce silnice za padesát milionů

 

 


Počet přístupů: 900, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS