ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Silničáři dokončili obnovu ulice 6. května v Holešově-Všetulích

10.01.2018 07:54

Holešov - Rekonstrukce více než půlkilometrového úseku krajské silnice II. třídy skončila v prosinci v Holešově-Všetulích, v ulici 6. května. Silniční stavba v hodnotě téměř 17 milionů korun byla financována Zlínským krajem prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského kraje.

Silnice II/490 v Holešově-Všetulích po obnově / foto: V. Cekota

V ulici 6. května v Holešově-Všetulích se v uplynulém roce sešlo několik investorů: ŘSZK, města a VaK Kroměříž. Předmětem díla ŘSZK byla rekonstrukce silnice II/490 včetně rekonstrukce mostu ev. č. 490-003 přes řeku Rusavu v průjezdním úseku města. Začátek rekonstruovaného úseku silnice se nachází na konci zastavěného území Holešova ve směru od Rymic, konec úpravy silnice je před již dříve nově vybudovanou okružní křižovatkou ulice 6. května s ulicí Palackého (průtah silnice II/438). Celková délka úpravy vozovky je cca 690 metrů.

Rekonstrukce silnice zahrnovala frézování původního povrchu vozovky, odstranění dlažby z žulové kostky, vybudování nové konstrukce vozovky v délce 585 metrů, vytvoření zastávkových pruhů pro linkovou osobní dopravu, odvodnění komunikace pomocí štěrbinových liniových betonových žlabů a nových dešťových vpustí, zaústěných do původní jednotné kanalizace nebo do nově vybudované dešťové kanalizace, která je svedena do řeky Rusavy.

Při rekonstrukci mostu ev. č. 490-003 byl odstraněn mostní svršek, tj. vozovka, římsy, zábradlí, chodník včetně izolace, a byl vybudován nový mostní svršek a realizovány další stavební úpravy včetně úprav mostních křídel.

Zhotovitelem stavby byla firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Konečná cena za tuto zakázku činí 16,724 milionu korun (vč. DPH). Stavba byla plně financována Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce začaly v dubnu 2017.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

21. 04. 2017 - V Holešově bude rekonstruováno 690 metrů silnice

 

 


Počet přístupů: 770, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS