ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Investicemi do rekonstrukcí mostů udržujeme jejich dobrý stav

02.02.2018 14:45

Zlínský kraj - Již šestým rokem za sebou se ani jeden z mostů na krajské silniční síti nedostal při pravidelném odborném posuzování do skupiny „havarijní". Podle nejnovějšího ročního hodnocení technického stavu mostů na silnicích II. a III. třídy k 1. lednu 2018 si krajské mosty udržely známku 3,3, která je v historii ŘSZK zatím nejpříznivější.

Most ev. č. 498-002 byl rekonstruován v r. 2017 / foto: ŘSZK

Výsledky pravidelného ročního hodnocení technického stavu mostů na krajské silniční síti potvrzují, že se kraj prostřednictvím Ředitelství silnic ZK o své mosty stará a dlouhodobě je udržuje v bezpečném stavu.

Zprávu o stavu mostů pro ŘSZK jednou ročně zpracovává specializovaná firma PavEx® Consulting, s. r. o., se sídlem v Brně. Technický stav mostů se hodnotí na sedmibodové stupnici: 1 - bezvadný stav, 2 - velmi dobrý stav, 3 - dobrý stav, 4 - uspokojivý stav, 5 - špatný stav, 6 - velmi špatný stav, 7 - havarijní stav. Ve Zlínském kraji se k 1. lednu 2018 nacházelo celkem 718 mostů ve správě ŘSZK. Z tohobylo 104 mostů v bezvadném stavu (1) a ani jeden z mostů na krajské silniční síti nemusel být zařazen do skupiny „havarijní" (7), a to již šestým rokem za sebou. Průměrná „známka" hodnocení stavu krajských mostů zůstává, stejně jako v předchozím roce, na hodnotě 3,3.

„Rekonstrukce mostů, jejichž technický stav se podle pravidelné diagnostiky zhoršil, jsou nedílnou součástí našich každoročních plánů investic. V uplynulém roce jsme zahájili dvouletou rekonstrukci 450 metrů dlouhého nadjezdu ve Vsetíně, dokončili rekonstrukci nadjezdu ve Zlíně a přestavěli další menší mosty v Brusném, Růžďce, Vlčnově, Huslenkách, v Trnavě, mezi Dolním Němčím a Slavkovem, též v Prostřední Bečvě," uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý. Na těchto stavbách bylo v loňském roce proinvestováno zhruba 140 milionů korun.

„S rekonstrukcemi mostů počítáme samozřejmě i letos. Bude dokončena rekonstrukce nadjezdu ve Vsetíně, plánujeme přestavby mostů v Karolince-Stanovnici, v Těšánkách a u Pitína. Jako součást již zahájených větších akcí budou postaveny nové mosty ve Velkých Karlovicích, Hovězí a u Chvalčova. Do rekonstrukcí mostů chceme v tomto roce investovat přibližně 115 milionů korun, asi osm milionů korun vynaložíme z neinvestičních prostředků na stavební údržbu několika dalších mostů,"dodal Bronislav Malý.

Tabulky a grafy hodnocení jsou přístupné na webu ŘSZK.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 743, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS