ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Rekonstrukce Zámecké ulice ve Štípě si vyžádá úplnou uzavírku

15.03.2018 12:30

Zlín-Štípa - Ředitelství silnic Zlínského kraje připravilo pro letošní rok rekonstrukci kilometrového úseku silnice III/4915 ve Zlíně-Štípě, v Zámecké ulici. Během stavebních prací bude v rekonstruovaném úseku platit pro silniční provoz úplná uzavírka. Náklady budou činit 9,3 milionu korun (vč. DPH).

Popis prací

Zámecká ulice ve Zlíně-Štípě / foto: archiv

Předmětem díla je rekonstrukce silnice III/4915 v průjezdním úseku města Zlín, místní části Štípa, ulice Zámecká, v délce cca 1 003 metrů. Začátek úseku se nachází asi 65 metrů od křižovatky se silnicí III/4911 a konec je situován před křižovatkou se silnicí III/4912. Rekonstrukce spočívá v šířkové úpravě komunikace na 6,5 metru mezi obrubami, kryt vozovky bude uzavřen obrusnou vrstvou o tloušťce 50 milimetrů. Vozovka je navržena pro rychlost vozidel 50 km/h. Součástí rekonstrukce je přestavba stávajícího propustku. Nově bude provedeno odvodnění a svislé a vodorovné dopravní značení.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma SMO, a. s., Otrokovice. Smluvní cena za tuto zakázku činí 9,263 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude financována Zlínským krajem. Stavební práce budou zahájeny 19. března 2018 a ukončeny do 15. října 2018.

Uzavírky a dopravní omezení

Rekonstrukce Zámecké ulice bude probíhat za úplné uzavírky. Objízdná trasa bude vedena ulicí Nová cesta, kolem kostela ve Štípě a ulicí Lešenskou. Pro autobusové linky MHD Dopravní společnosti Zlín - Otrokovice budou platit výlukové trasy a výlukové jízdní řády, které jsou zveřejněny i s přehlednými mapkami na internetových stránkách dopravce ZDE.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 761, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS