ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Po Velikonocích začne oprava silnice v Rymicích

22.03.2018 14:09

Rymice - Silničáři budou letos rekonstruovat přes osm set metrů silnice II/490 v průtahu obce Rymice. Investice Zlínského kraje za více než 17 milionů korun zde zajistí kompletní výměnu konstrukčních vrstev i povrchu vozovky včetně přestavby jednoho propustku.

Popis prací

Průtah Rymicemi - původní stav / foto: archiv ŘSZK

Předmětem díla bude rekonstrukce vozovky silnice II/490 v průjezdním úseku obce Rymice v délce 834 metrů a sjednocení její šířky na 6,5 metru mezi zvýšenými obrubami. Na stavbě bude provedena kompletní výměna konstrukčních vrstev vozovky včetně sanací neúnosného podloží, bude doplněno odvodnění silnice dešťovými vpusťmi a trativody, obnovena funkčnost stávajících příkop a dojde k přestavbě stávajícího klenbového propustku na rámový propustek. Souběžně s realizací této veřejné zakázky bude probíhat osazení obrub a úpravy připojení místních komunikací a sjezdů, jejichž investorem je obec Rymice.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o. Smluvní cena za tuto zakázku činí 17,473 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude financována Zlínským krajem. Stavební práce budou zahájeny 3. dubna 2018 a ukončeny nejpozději do konce října.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky a provoz bude veden po objízdných trasách, pouze v úseku km 0,008 - 0,198 budou stavební práce prováděny za částečného omezení dopravy s provozem po polovinách šířky vozovky, kdy bude doprava řízena světelným signalizačním zařízením.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 761, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS