ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Svah se silnicí u Valašské Bystřice bude zajištěn proti sesuvu

29.03.2018 08:56

Valašská Bystřice - Ředitelství silnic Zlínského kraje zařadilo do svého investičního programu v tomto roce stavební akci pro zabezpečení silničního tělesa proti sesuvu ve Valašské Bystřici. Zhotovitelská firma zde upraví úsek silnice o délce 43 metrů, cena byla vysoutěžena na necelé 2,2 milionu korun.

Silnice III/05726 ve Valašské Bystřici ohrožená sesuvem / foto: P. ZedkováPopis prací

Předmětem díla je sanace silničního svahu a přilehlé krajnice silnice III/05726. Řešený úsek silnice se nachází v katastrálním území obce Valašská Bystřice v uzlovém úseku č. 6 „Hlavačky", celková délka řešeného úseku je 43 metrů. Pro trvalé a účinné zajištění stability bude provedeno podchycení hrany silničního tělesa pilotovou stěnou se ztužujícím železobetonovým trámcem. Ten bude vytvořen ve tvaru L šířky 2,0 metru a výšky 1,1 metru a bude podporován dvěma řadami pilot. Součástí stavby bude též rekonstrukce dotčené části komunikace. V celé délce pilotové stěny bude na trámu osazeno ocelové svodidlo.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma Správa a údržba silnic Valašska, s. r. o. Smluvní cena za tuto zakázku činí 2,154 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude financována Zlínským krajem. Stavební práce budou zahájeny 16. dubna 2018 a ukončeny nejpozději do 31. srpna 2018.

Uzavírky a dopravní omezení

Během realizace stavby bude doprava svedena do jednoho jízdního pruhu a řízena kyvadlově pomocí světelného signalizačního zařízení. Pracovní pruh pro provádění stavebních prací se předpokládá o šířce minimálně 3,5 metru od líce navrhované pilotové stěny. Jízdní pruh, který bude sloužit pro průjezd vozidel, bude z důvodu jeho nedostačující šířky rozšířen a zpevněn pomocí dočasných panelů. Panely budou položeny v místě nezpevněné krajnice na štěrkovém podkladu a po ukončení stavby budou odstraněny. Stavba bude probíhat současně se zakázkou obce Valašská Bystřice, která zahájila stavbu nového chodníku a opěrné zdi.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 774, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS