ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Začne se opravovat silnice z Vršavy na Jižní Svahy

17.04.2018 08:31

Logo IROP + MMR

Zlín - Silnice, která spojuje největší zlínské sídliště Jižní Svahy přes zalesněné území s lokalitou Vršava, se bude v letošním roce rekonstruovat. Silničáři zde budou pracovat ve dvou etapách na úseku o délce 1,7 kilometru. Práce budou probíhat za částečné uzavírky. Náklady dosáhnou částky 22,6 milionu korun.

Popis prací

Silnice III/49018 před rekonstrukcí / foto: V. Cekota

Silnice III/49018 mezi Vršavou a Jižními Svahy je v havarijním technickém stavu, což má dopad na bezpečnost a plynulost dopravy. Proto byla připravena rekonstrukce úseku mezi sídlištěm a napojením na silnici II/490 v lokalitě Vršava v celkové délce 1 712 metrů.

Na základě zpracované diagnostiky budou odfrézovány původní živičné vrstvy (obrusná a ložná) vozovky v tloušťce 90 milimetrů. Po odfrézování živičných vrstev budou vyznačeny lokální vysprávky v místech pokračujících poruch, v nichž se provede lokální frézování do hloubky 50 milimetrů, a na spojovací postřik bude položena nová asfaltová vrstva. Následně bude položena ložní vrstva a obrusná vrstva. Vodorovným dopravním značením bude vymezena šířka vozovky 7 metrů. Součástí stavby je úprava připojení stávajících místních a účelových komunikací a sjezdů, úprava krajnic (očištění, dosypání z vyfrézovaného materiálu se zhutněním), obnovení silničních příkop, pročištění betonových žlabů a propustků. Jeden propustek bude zrušen a nahrazen novým objektem. Stávající pravostranná opěrná zeď bude obložena kamenným obkladem. Bude obnoveno trvalé vodorovné a svislé dopravní značení.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma STRABAG, a. s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí 22,631 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude financována s využitím prostředků EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Stavební práce včetně dopravních omezení budou zahájeny 24. dubna 2018 a ukončeny nejpozději do konce července tohoto roku.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce budou probíhat po polovinách vozovky se zachováním provozu pro osobní automobily, autobusy, vozidla do hmotnosti 7,5 tuny a vozidla IZS. Doprava pro vozidla nad 7,5 t bude vedena po objízdné trase. Pokládka obrusné vrstvy bude probíhat za úplné uzavírky. Po dobu úplné uzavírky bude veškerá doprava vedena po objízdné trase.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 762, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS