ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Silničáři obnoví průtah v Traplicích

09.05.2018 09:32

Traplice - Půlkilometrový průjezdní úsek silnice v Traplicích projde v tomto roce celkovou rekonstrukcí. Budou vyměněny konstrukční vrstvy vozovky i její povrch. Zlínský kraj zaplatí za tuto zakázku prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského kraje téměř sedm milionů korun.

Popis prací

Původní silnice v Traplicích / foto: archiv ŘSZK

Předmětem díla je rekonstrukce části silnice III/42820 v průjezdním úseku obce Traplice. Začátek řešeného úseku silnice je ve staničení km 5,531 na začátku obce, konec úpravy silnice je ve staničení km 6,083, tj. v místě navázání rekonstrukce na již dříve opravený úsek. Rekonstrukce silnice spočívá v odstranění původních konstrukčních vrstev vozovky, v sanaci neúnosné pláně a položení nových konstrukčních vrstev vozovky. Bude provedena obnova živičných vrstev. Nová vozovka bude živičná a bude mít šířku 6,00 metru mezi obrubami, s rozšířením ve směrových obloucích. Vozovka bude lemována betonovými obrubami s přídlažbou z betonového vodicího pásku, tvořícího odvodňovací proužek. Odvodnění vozovky bude zajištěno pomocí podélného a příčného sklonu a sestavou nových dešťových vpustí, které budou připojeny do nové kanalizace vybudované obcí.

Souběžně s realizací této zakázky ŘSZK budou probíhat stavební úpravy sjezdů k nemovitostem, připojení místních komunikací, výstavba nových chodníků včetně veškerých betonových obrub a výstavba nové jednotné kanalizace, což bude předcházet samotné rekonstrukci silnice III/42820. Součástí budou terénní a sadové úpravy za obrubou, přeložka sloupu nízkého napětí. Investorem těchto dalších stavebních prací je obec Traplice.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby ŘSZK je firma Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, s. r. o., Veselí nad Moravou. Smluvní cena za tuto zakázku činí 6,884 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude financována Zlínským krajem. Stavební práce budou zahájeny 9. května 2018 a ukončeny na podzim tohoto roku.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební úpravy na silnici III/42820 a výstavba kanalizace budou probíhat v těsné návaznosti a koordinaci za úplné uzavírky. Objízdná trasa pro oba směry bude vedena po silnici III/42820, III/42826, I/55 a III/42822 (Jalubí - Staré Město - Huštěnovice - Sušice).

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 874, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS