ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Oprava opěrné zdi v ulici Pod Pecníkem ve Vsetíně si vyžádá uzavírku

24.05.2018 13:01

Vsetín - Opěrná zeď pod silnicí III/05736 ve Vsetíně je ve špatném technickém stavu a vyžaduje rekonstrukci. Silničáři se do ní pustí začátkem června. Současně budou rekonstruovat i přilehlou silnici v úseku o délce 300 metrů. V místě bude platit úplná uzavírka.

Popis prací

Ulice Pod Pecníkem ve Vsetíně / foto: archiv ŘSZK

Předmětem díla je rekonstrukce železobetonové opěrné zdi (pod silnicí III/05736) v průjezdním úseku města Vsetína v ulici Sychrov a Pod Pecníkem. Délka rekonstruované zdi je 147 metrů, délka rekonstruovaného úseku silnice je 300 metrů.

Při rekonstrukci budou odstraněny živičné vrstvy vozovky, staré zádržné zařízení, betonové římsy a izolace nosné konstrukce. Následně budou provedeny spádové vrstvy izolace na horním povrchu nosné konstrukce a na svislých částech. Následovat bude vybudování železobetonových říms, osazení zabezpečovacího zařízení (zábradelní svodidlo se svislou výplní) a položení vozovkových vrstev. Minimální šířka vozovky mezi obrubami bude 6,60 metru. Směrové i výškové vedení komunikace zůstane zachováno, stejně jako odvodnění vozovky do dešťových vpustí.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma ALPINE Bau CZ, a. s., Valašské Meziříčí. Smluvní cena za tuto zakázku činí 10,576 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude financována Zlínským krajem prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského kraje. Stavební práce budou zahájeny začátkem června 2018 a dokončeny v podzimním období.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce budou prováděny za částečné i úplné uzavírky silnice. Úplná uzavírka se plánuje na období od 19. června do 20. září 2018. Objízdná trasa pro oba směry bude vedena po silnicích III/05736, III/05735, III/05737 (ul. Sychrov, Palackého, Mostecká, Štěpánská, Nádražní, Smetanova).

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 766, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS