ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Nový most se letos postaví v Bystřici pod Hostýnem

06.06.2018 09:52

Bystřice pod Hostýnem - Ředitelství silnic Zlínského kraje připravilo kompletní přestavbu mostu přes vodní tok Bystřička v Bystřici pod Hostýnem. Práce budou spojeny s úplnou uzavírkou. Financování stavby bude zajištěno s využitím dotace Státního fondu dopravní infrastruktury.

Popis prací

Původní most 43728-1 v Bystřici p. Host. / foto: archiv ŘSZK

Předmětem díla je kompletní přestavba mostu ev. č. 43728-1 v Bystřici pod Hostýnem mezi ulicemi Dolní a Holešovskou, včetně připojení k silnici II/150. Tento most byl postaven v roce 1938 a v současné době byl jeho technický stav hodnocen jako velmi špatný.

Původní most bude odstraněn a na jeho místě bude vybudován nový mostní objekt, který bude tvořit monolitický železobetonový rám s vrubovým kloubem o jednom poli, vetknutý do železobetonových základů. Konstrukce bude založena plošně na železobetonových pasech. Vozovka na mostě je navržena jako živičná netuhá. Most bude šikmý (76,2 stupňů). Volná šířka mostu (mezi zábradlím) bude 11 metrů, šířka vozovky mezi obrubami bude 6,5 metru. Na mostě budou monolitické železobetonové chodníkové římsy (oboustranné chodníky) s ocelovým mostním zábradlím. Délka mostu bude 14,5 metru.

Součástí stavby bude úprava koryta v toku řeky, včetně vydláždění jejího dna a břehů. Současně s přestavbou mostu bude provedena i stavební úprava vozovky silnice III/43728 v celkové délce 22 metrů.

Zhotovitel, cena, termín

SFDIZhotovitelem stavby je firma FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., Brno. Smluvní cena za tuto zakázku činí 9,268 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude financována s využitím prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Stavební práce na mostě včetně úplné uzavírky začnou 11. června 2018 a budou dokončeny do 30. září 2018.

Uzavírky a dopravní omezení

Kompletní přestavba mostu bude realizována za úplné uzavírky. Objízdná trasa bude vedena po silnicích II. a III. třídy v majetku Zlínského kraje a místních komunikacích v majetku města Bystřice pod Hostýnem.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 779, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS