ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Chystá se rekonstrukce silnice v Soběsukách-Milovicích

25.06.2018 15:32

Soběsuky - Přes deset milionů korun vynaloží Ředitelství silnic Zlínského kraje na rekonstrukci 400metrového úseku silnice v Soběsukách-Milovicích na Kroměřížsku. V místě stavebních prací bude platit úplná uzavírka a pro motoristy bude vyznačena objízdná trasa.

Popis prací

Silnice v Milovicích před rekonstrukcí / foto: archiv ŘSZK

Předmětem díla je rekonstrukce silnice III/43227 v intravilánu obce Soběsuky - místní části Milovice. Celková délka rekonstruovaného úseku je 397 metrů. V části úseku bude provedena kompletní výměna konstrukce vozovky včetně sanace zemní pláně. V další části úseku bude provedena oboustranná výměna konstrukce vozovky v šířce cca 1 metr vždy od okraje vozovky včetně sanace pláně a na zbývající části šířky vozovky bude nabalen nový kryt. Kryt bude proveden z asfaltového betonu, celková tloušťka nové konstrukce vozovky bude 410 milimetrů + sanace pláně v tloušťce 400 milimetrů. Šířka komunikace je 6 metrů mezi zvýšenými obrubami s rozšířením ve směrových obloucích. Podélný profil přibližně kopíruje původní stav. Vozovka bude lemována betonovými obrubníky s převýšením 120 milimetrů. Odvodnění komunikace bude zajištěno podélným a příčným spádem do stávajících a nových dešťových vpustí, horské vpusti a drenážní roury. Stávající příkop v koncovém úseku stavby bude nahrazen monolitickým odvodňovacím žlabem. Podle samostatné projektové dokumentace zajišťované obcí Soběsuky zde bude vybudován také zastávkový pruh osobní linkové dopravy.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma SMO, a. s., Otrokovice. Smluvní cena za tuto zakázku činí 10,273 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude financována Zlínským krajem prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského kraje. Stavební práce budou zahájeny 2. července a jejich ukončení je plánováno do 30. září 2018.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavba bude probíhat po dobu 3 měsíců za úplné uzavírky silnice, přičemž objízdné trasy budou vedeny po silnicích III/43224 a II/432.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 771, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS