ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Motoristé jezdí po kvalitní silnici z Luhačovic do Uherského Brodu

15.06.2017 20:30

Logo IROP + MMR

Luhačovice, Uherský Brod - Již několik měsíců si motoristé užívají nově rekonstruovaného úseku silnice mezi Polichnem a Újezdcem. V těchto dnech byla stavba Ředitelství silnic Zlínského kraje za téměř 70 milionů korun řádně zkolaudována.

Rekonstruovaná silnice II/490 Polichno - Újezdec / foto: V. Cekota

Předmětem díla byla stavební úprava silnice II/490 v části intravilánového úseku v Luhačovicích-Polichně a v extravilánovém úseku mezi Polichnem a Uherským Brodem, místní částí Újezdec. Celková délka řešeného úseku silnice je 3 400 metrů.

Rekonstruovaná silnice II/490 Polichno - Újezdec / foto: V. CekotaSilnice II/490 je v intravilánu Polichna rekonstruována na šířku zpevněné části vozovky 7 metrů. V extravilánovém úseku je zpevněná část vozovky široká 8,5 metru. Stavební úprava spočívala v obnově obrusné a ložné vrstvy s navýšením nivelety. V intravilánu Polichna byla původní niveleta zachována. Na vjezdu do Polichna ve směru od Uherského Brodu byl vybudován zpomalovací prvek za účelem snížení rychlosti vozidel. V celém úseku byla vyměněna nevyhovující svodidla, obnovena funkčnost odvodnění (pročištění příkop), rekonstruováno 18 propustků, upraveny sjezdy na přilehlé nemovitosti a obnoveno svislé a vodorovné dopravní značení.

Zhotovitelem stavby byly firmy EUROVIA CS, a. s., Praha, a OHL ŽS, a. s., Brno. Konečná cena za tuto zakázku činí 68,716 milionu korun (vč. DPH). Stavba je financována s využitím dotace EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výše dotace IROP má činiti 85 procent z uznatelných nákladů, dalších 5 % prostředků poskytuje státní rozpočet. Zbývající náklady hradí Zlínský kraj prostřednictvím ŘSZK.

Stavební práce byly na této stavbě zahájeny v červenci 2016. „Rekonstruovaný úsek silnice navazuje na několik našich dřívějších staveb a vytváří pro motoristy kvalitní silniční trasu Zádveřice - Luhačovice - Uherský Brod," shrnuje význam komunikace ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

 

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

11. 07. 2016 - Rekonstrukcí projde silnice z Polichna do Újezdce

 

 


Počet přístupů: 772, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS