ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Silnici u Valašské Bystřice už sesuv nehrozí

29.08.2018 09:36

Valašská Bystřice - Obchodní společnost SÚS Valašska již dokončila zakázku na sanaci sesuvu, který ohrožoval silnici u Valašské Bystřice. Ředitelství silnic Zlínského kraje za tuto investiční akci zaplatí 2,3 milionu korun.

Opravený sesuv na silnici III/05726 ve Valašské Bystřici / foto: P. Zedková

Úkolem silničářů bylo sanovat silniční svah a přilehlou krajnici silnice III/05726 v katastrálním území obce Valašská Bystřice. Celková délka řešeného úseku je 43 metrů. Pro trvalé a účinné zajištění stability bylo provedeno podchycení hrany silničního tělesa pilotovou stěnou se ztužujícím železobetonovým trámcem. Ten byl vytvořen ve tvaru L o šířce 2 metry a výšce 1,1 metru. Je podporován dvěma řadami pilot. Součástí stavby byla rovněž rekonstrukce dotčené části komunikace. V celé délce pilotové stěny bylo na železobetonovém trámu osazeno ocelové svodidlo.

Zhotovitelem stavby byla firma Správa a údržba silnic Valašska, s. r. o. Konečná cena za tuto zakázku činí 2,325 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba byla financována Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce zde byly zahájeny v polovině dubna 2018.

Jde o první dokončenou investiční stavbu ŘSZK v roce 2018.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

29. 03. 2018 - Svah se silnicí u Valašské Bystřice bude zajištěn proti sesuvu

 


Počet přístupů: 761, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS