ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Sídliště Jižní Svahy získalo kvalitní vozovku směrem na Vršavu

11.09.2018 09:57

Logo IROP + MMR

Zlín - S využitím prostředků EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu byla za 22,9 milionu korun rekonstruována silnice, která spojuje největší zlínské sídliště Jižní Svahy přes zalesněné území s lokalitou Vršava. Úsek je dlouhý 1,7 kilometru a už několik týdnů slouží v plném rozsahu motoristům.

Silnice Jižní Svahy - Vršava po rekonstrukci / foto: V. Cekota

Rekonstrukce úseku silnice III/49018 mezi zlínským sídlištěm Jižní Svahy a napojením na silnici II/490 v lokalitě Vršava v celkové délce 1 712 metrů probíhala v období od závěru dubna do srpna 2018. Silnice již byla v havarijním technickém stavu, což mohlo mít negativní vliv na bezpečnost a plynulost dopravy.

V rekonstruovaném úseku byly odfrézovány původní živičné vrstvy vozovky v tloušťce 90 milimetrů. Byly provedeny lokální vysprávky v místech pokračujících poruch a položeny nové živičné vrstvy. Vodorovným dopravním značením byla vymezena šířka vozovky 7 metrů. Součástí stavby byla rovněž úprava připojení stávajících místních a účelových komunikací a sjezdů, úprava krajnic, obnovení silničních příkop, pročištění betonových žlabů a propustků. Jeden propustek byl zrušen a nahrazen novým objektem. Původní pravostranná opěrná zeď byla vyspravena a obložena kamenným obkladem. Bylo také obnoveno vodorovné a svislé dopravní značení.

Zhotovitelem stavby byla firma STRABAG, a. s., Praha. Konečná cena za tuto zakázku činí 22,858 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba byla financována s využitím prostředků EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Stavba ještě čeká na svou kolaudaci.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

17. 04. 2018 - Začne se opravovat silnice z Vršavy na Jižní Svahy

 


Počet přístupů: 774, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS