ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

V plánu jsou opravy dalších povodňových škod

21.12.2010 18:13

Petrůvka, Vsetín - Opravu dalších dvou míst, která byla poškozena působením velkých srážek a podmáčením terénu, připravuje na první pololetí roku 2011 Ředitelství silnic Zlínského kraje. Opravovat se bude sesuv na silnici II/493 mezi Petrůvkou a Slavičínem a sesuv silnice III/05735 ve Vsetíně-Horní Jasénce.

Petrůvka – Slavičín

Na silnici II/493, která je vlastnictvím Zlínského kraje, v úseku mezi Petrůvkou a Slavičínem za křižovatkou se silnici III/4931 na Nevšovou, došlo působením spadu nadměrného množství dešťových srážek při povodních v měsíci květnu - červnu 2010 k sesuvu svahu silničního tělesa v délce asi 30 metrů. Sesutý svah zasahuje do krajnice vozovky.

Předmětem stavební akce je zajištění stability silničního tělesa silnice II/493. Stavba zahrnuje vybudování pilotové stěny po pravé straně vozovky v délce 36 metrů z vrtaných pilot DN 600 dlouhých 6 m, výměnu celé konstrukce vozovky v místě napojení silnice III/4931 a podél pilotové stěny v šířce cca 1,5 metru. „Na ostatní ploše bude provedeno frézování a položení nového krytu z asfaltového betonu. Nezbytnou součástí zajištění stability tělesa je provedení odvodnění silnice. Budou vybudovány dva nové propustky, současně bude provedena stavební úprava zastávkového pruhu pro autobusy,“ upřesnila náměstkyně ředitele ŘSZK Jitka Škrabalová.

Stavba bude zahájena v dubnu 2010 a bude probíhat při částečném omezení silničního provozu. Doprava bude řízena dočasným dopravním značením a světelným signalizačním zařízením.

Stavební náklady se odhadují na 8 milionů korun.

Horní Jasénka

Vlivem spadu zvýšeného množství dešťových srážek v květnu - červnu 2010 došlo k poškození části silničního tělesa silnice III/05735 v délce cca 40 metrů za místní částí Vsetína - Horní Jasénka ve směru na Dušnou.

Podle návrhu vyplývajícího ze závěrů geologického průzkumu bude stabilita svahu zajištěna vybudováním opěrné stěny založené na mikropilotách. Současně bude obnoveno odvodnění silničního tělesa v dotčeném úseku a podél vybudované opěrné zdi budou obnoveny živičné vrstvy vozovky. Stavba má být zahájena v květnu 2011. V současné době se zpracovává dokumentace pro realizaci stavby, náklady se odhadují na 4,5 milionu korun.


Předchozí tiskové zprávy na toto téma

15. 12. 2010 - Práce na opravě sesuvu v Polešovicích
09. 12. 2010 - Silničáři opravují sesuv u Velehradu
21. 09. 2010 - Na základě havarijních výměrů začínají tři stavby
06. 08. 2010 - Oprava sesuvu silnice v Javorovci
16. 07. 2010 - V Jestřabicích pomůže provizorní štěrková cesta
10. 06. 2010 - Přehled škod po první vlně povodní
20. 05. 2010 - Silnice zaplavila velká voda

 


Počet přístupů: 799, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS