ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Na silnici Hlinsko – Dobrotice se uplatnila neobvyklá technologie

12.09.2018 08:54

Jankovice - Při opravě silnice v úseku Hlinsko p. H. - Jankovice - Dobrotice se uplatnila málo obvyklá technologie Remix plus. Speciální silniční stroj, tzv. remixér, kterého v Česku fungují jen dva kusy, při jednom průjezdu rozehřívá vozovku, předehřátý materiál recyklované vrstvy rozpojí a promíchá s přidávanými materiály, výslednou recyklovanou směs rozprostře a předhutní. V jednom pracovním kroku do ní zároveň za horka „vtlačí" směs nové obrusné vrstvy vozovky.

Oprava vozovky metodou Remix plus / foto: V. Cekota

„Pro opravu této silnice projektant navrhl technologii, kterou jsme v našem kraji na silnicích II. a III. třídy naposledy použili před 10 lety. Jde o recyklaci krytových vrstev silnice za horka technologií Remix plus. Výhodou této technologie je využití původního materiálu asfaltového krytu vozovky, který se v míchačce speciálního silničního stroje, tzv. remixéru, obohatí o materiály potřebné ke zlepšení mechanicko-fyzikálních vlastností recyklované směsi a tuto směs zpětně položí. Na tuto recyklovanou ložnou vrstvu se stejným strojem, v jednom pracovním kroku položí ještě třícentimetrová obrusná vrstva nového krytu vozovky. Položené asfaltové souvrství za strojem zhutní silniční válce. Při použití této technologie vtlačování se po zhutnění asfaltové souvrství za horka dobře spojí," popsal technologii ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Silniční fréza z rekonstruované vozovky v jednom jízdním pruhu odfrézovala materiál původního asfaltového krytu na hloubku 3 - 4 centimetry. Na odfrézovanou plochu se rozprostřelo kamenivo, které slouží k zesílení kostry recyklované vrstvy. Po takto předpřipravené vozovce postupně přejížděly tři předehřívače s plošnými propanbutanovými hořáky obrácenými k vozovce. Rozprostřené kamenivo se společně s recyklovanou vrstvou předehřívalo na teplotu 130 - 155 °C. Jako čtvrtý stroj této sestavy projížděl vlastní remixér. Rozpojil předehřátou vrstvu do hloubky pěti centimetrů, rozpojenou směs promíchal s přidávanými materiály a zpětně položil první rozprostírací lištou. Nákladní automobily přivážely k remixéru také zcela nově namíchanou směs z obalovny v Lipníku nad Bečvou pro novou obrusnou vrstvu. Asfaltová směs nové obrusné vrstvy, byla druhou rozprostírací lištou položena systémem „horké na horké" (vtlačovaná vrstva). Práci na finální vozovce dokončovaly za remixérem potřebným zhutněním asfaltového souvrství silniční válce. Vše probíhalo za částečné uzavírky, kdy vozidla projížděla střídavě druhým jízdním pruhem vozovky, řízena světelnou signalizací.

Předehřívání vozovky / foto: V. CekotaDetail propanbutanového hořáku / foto: V. CekotaRemixér / foto: V. Cekota

Remixér + dovážka nové živičné směsi / foto: V. CekotaZhutnění položeného souvrství silničním válcem / foto: V. CekotaMetodu vysvětluje pracovníkům ŘSZK Karel Karčmář z firmy Frekomos / foto: V. Cekota

„Sestava strojů pro technologii Remix za horka je schopna obnovit průměrně jeden délkový kilometr jízdního pruhu vozovky za den. Ročně takto realizujeme asi půl milionu metrů čtverečních nového povrchu vozovek," uvedl Karel Karčmář z firmy Frekomos, s. r. o., Valašské Meziříčí, která je zhotovitelem stavby. Pro dva jízdní pruhy tříkilometrového úseku silnice II/438 mezi Hlinskem a Dobroticemi, potřebovala firma asi šest dnů pracovního nasazení strojní sestavy.

Opravovaný úsek vozovky musí být dostatečně dlouhý, aby se vyplatilo přivézt na místo a použít remixér. Váží totiž kolem 50 tun, předehřívače mají hmotnost každý přibližně 20 tun. Tyto strojní sestavy pro technologii Remix jsou jen dvě v celé České republice.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

14. 08. 2018 - Přišel čas na opravu silnice z Hlinska do Jankovic a Dobrotic

 


Počet přístupů: 863, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS