ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Vsetínský nadjezd je po rekonstrukci

17.09.2018 16:52

Logo IROP + MMR

Vsetín - Rekonstrukce nadjezdu nad železniční tratí na Vsetíně je dokončena. Stavba z roku 1979 je opět jako nová a některé její vlastnosti se ještě zlepšily. Oficiální otevření opraveného nadjezdu se uskutečnilo v pondělí 17. září za účasti hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, náměstka pro dopravu Pavla Botka, starosty města Vsetína Jiřího Růžičky a zástupců Ředitelství silnic Zlínského kraje a dodavatelské firmy.

Slavnostní otevření nadjezdu ev. č. 05735-1 ve Vsetíně / foto: J. Balát

Předmětem díla byla rekonstrukce mostu v centru města Vsetína včetně silnice na mostě. Stavební úprava silnice III/05735 je dlouhá 460 metrů, z toho samotný most je dlouhý 424 metrů.

Rekonstrukce mostu spočívala v celkové obnově mostního svršku včetně hydroizolace a odvodnění mostu, v sanaci nosné konstrukce a spodní stavby mostu. Součástí stavby bylo rovněž osazení protihlukové stěny z polykarbonátových průhledných desek proměnlivé výšky. Povrch vozovky tvoří „tichý" asfalt, tzv. gumoasfalt, na kterém při průjezdu automobilů vzniká menší hluk než na běžném asfaltovém povrchu. Zůstalo zachováno původní šířkové uspořádání mostu.

Zhotovitelem stavby byla firma STRABAG, a. s., Praha. Konečná cena za tuto zakázku činí 92,409 milionu korun (vč. DPH). Stavba byla financována s využitím dotace z evropských fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výše dotace IROP má představovat 85 procent z uznatelných nákladů, dalších 5 procent prostředků poskytuje státní rozpočet. Zbývající náklady hradí Zlínský kraj prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce byly zahájeny 3. dubna 2017.

„Díky povrchu vozovky zhotovenému z tzv. gumoasfaltu a vybudovaným protihlukovým stěnám snižujeme hlukovou zátěž z dopravy. Mělo by se to potvrdit při autorizovaném měření hlučnosti, které požadovala Krajská hygienická stanice a které se uskuteční v období po 21. září. Ani při zvýšeném provozu by zde neměly být překračovány zákonem stanovené limity hlučnosti," uvedl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.
Rekonstrukce vsetínského nadjezdu měla podle smlouvy se zhotovitelem trvat až do října 2018, ale dobu stavebních prací a dopravních omezení se podařilo zkrátit. Běžný silniční provoz na nadjezdu ve všech čtyřech jízdních pruzích byl umožněn již od června tohoto roku.

Vsetínský nadjezd je součástí jedné z hlavních silnic, která přivádí silniční dopravu ze státní silnice I/69 do města. Za téměř čtyři desítky let používání se již dostal do špatného stavebního stavu (stupeň 5 ze 7) a vyžadoval rekonstrukci. Je předpoklad, že se jeho životnost nyní prodloužila o několik dalších desítek let.

Opravený nadjezd ve Vsetíně / foto: V. CekotaOpravený nadjezd ve Vsetíně / foto: V. CekotaOpravený nadjezd ve Vsetíně / foto: V. Cekota

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tiskové zprávy k této stavbě

09. 01. 2018 - Oprava vsetínského nadjezdu pokračuje, stavebníci zaberou část parkoviště
15. 08. 2017 - Oprava vsetínského nadjezdu má časový předstih
16. 03. 2017 - Byla podepsána smlouva na rekonstrukci nadjezdu ve Vsetíně

 


Počet přístupů: 848, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS