ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Máme novou silniční mapu

03.10.2018 10:03

Zlínský kraj - Na internetových stránkách Ředitelství silnic Zlínského kraje jsme zveřejnili novou silniční mapu Zlínského kraje, která byla vytvořena k datu 1. 1. 2018. Předchozí silniční mapa na webu ŘSZK byla z roku 2012. Mapa v měřítku 1:100 000 ve formátu PDF o velikosti 2,2 MB podrobně zachycuje celou silniční síť na území kraje. Jsou na ní zakresleny, barevně rozlišeny a číselně popsány dálnice, silnice I., II. i III. třídy a mosty, jednotlivé silniční úseky. Nechybějí ani hranice okresů, obcí s rozšířenou působností či katastrů jednotlivých obcí. Součástí mapy jsou také tabulky s délkovým členěním silnic podle tříd a okresů a přehled všech mostních objektů na státní i krajské silniční síti.

Silniční mapa Zlínského kraje je na webu umístěna v sekci Silniční majetek/Přehled silnic/Download. Mapu lze vytisknout na papír formátu A0.

 


Počet přístupů: 947, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS